Skoči do osrednje vsebine

Pobuda za oceno ustavnosti vladnega odloka in sklepa ministrice o šolanju na daljavo neutemeljena

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela mnenje o Pobudi za oceno ustavnosti 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno- izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na vrtce in osnovne šole s predlogom za začasno zadržanje. Mnenje bo vlada poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

V mnenju je vlada podala utemeljitve, ki izkazujejo neutemeljenost pobude o domnevni neustavnosti in nezakonitosti ter razloge, ki izkazujejo, da je začasno zadržanje izpodbijanih aktov neutemeljeno. V pobudi namreč niso izkazani razlogi, da bi zaradi nadaljnjega izvrševanja izpodbijanih aktov lahko nastale težko popravljive škodljive posledice ali nepopravljivo škodljive posledice na zdravju ljudi.

Vlada meni, da bi bilo začasno zadržanje izvrševanja Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih oziroma sklepa ministrice v nasprotju z vsemi ukrepi za preprečitev širjenja virusa in bi predstavljalo neposredno škodo za javno zdravje in zdravje posameznika.

Ker je prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, glede na epidemiološko situacijo, nujna za obvladovanje epidemije in temelji na objektivno izkazanih številkah okuženih oziroma hospitaliziranih, bi nekontrolirano, predčasno odpiranje šol ali vrtcev pomenilo veliko tveganje za zdravje posameznika in skupnosti. Prav tako bi bilo v popolnem nesorazmerju s težavami, ki naj bi jih pobudnica pobude za oceno ustavnosti imela zaradi izobraževanja na daljavo. Izvajanje izobraževanja na daljavo omogoča vsem učencem, tudi pobudnici, da kljub težki epidemiološki situaciji ni nesorazmerno poseženo v njihovo pravico do izobraževanja, pojasnjuje vlada.