Skoči do osrednje vsebine

155. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev.

Vlada sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Vlada je sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije. S spremembami uredbe se podaljšuje rok za vložitev zahteve za namenitev dohodnine za upravičence za leto 2020, in sicer je nov rok za vložitev zahteve do 31. maja 2021.

Z uredbo se prestavlja tudi rok, do katerega Finančna uprava Republike Slovenije nakaže donacije upravičencem do donacij, in sicer se rok predstavlja iz 20. januarja na 31. januar oziroma iz 20. septembra na 30. september.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada dopolnila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

Vlada je sprejela dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. S predlogom se na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 vpiše šest novih upravičencev.

Predlog sklepa se dopolnjuje na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Šest subjektov je zaradi napake pri vnosu v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu izpadlo iz seznama upravičencev do donacij za leto 2020, vendar tako kot ostali upravičenci, ki so vključeni na predmetni seznam, izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2 za upravičence do donacij iz naslova namenitve dela dohodnine za donacije. Upoštevaje pravičnost in enako obravnavo vseh subjektov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, je vlada sprejela dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. 

Vir: Ministrstvo za finance

Postavitev modularnega objekta v Republiki Albaniji v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023

17. februarja 2020 je bila na donatorski konferenci "Together for Albania" za pomoč Albaniji, ki jo je konec novembra lani prizadel potres, napovedan prispevek Republike Slovenije v višini 300.000 EUR, namenjen za izgradnjo modularne šole. Za izvedbo projekta Postavitve modularnega objekta v Republiki Albaniji bo sklenjen Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o postavitvi modularnega objekta za izobraževalne namene, kot donacijo Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu v novembru 2019, katerega namen je, da se v okviru projekta v Albaniji postavi modularni objekt – šola, s čemer se bodo omilile posledice potresa za otroke kot najranljivejšo populacijo. Zagotovitev ustreznih prostorov v šoli bo omogočila izvajanje izobraževalnega programa, ki je bil po potresu okrnjen.

Postavitev modularne šole v Albaniji bo pilotni projekt, po katerem se bodo lahko zgledovali tudi drugi donatorji v Albaniji ali albanske oblasti, ki bi tudi za ostale šole lahko uporabili tovrstno rešitev. Projekt izgradnje modularne šole bo realiziran preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

S predlogom odloka, ki ga je vlada sprejela, se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20 in 198/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba omejitve iz tega odloka podaljšati do 12. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

S predlogom odloka, ki ga je vlada sprejela, se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20 in  198/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba ukrepe iz navedenega odloka podaljšati do 12. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Cenik objav in preklicev za leto 2021 v glasilu Uradni list Republike Slovenije

Vlada je določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2021, h katerim je Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. na 44. seji z dne 1. 12. 2020 sprejel pozitivno mnenje. Cene objav in preklicev za leto 2021 so enake cenam, ki veljajo za leto 2020, z izjemo spremenjene cene za objave do vključno 100 strani, kjer je cena višja za 2,25 % oziroma 1,12 EUR/stran brez DDV.

Vir: Služba vlade za zakonodajo