Skoči do osrednje vsebine

Ratifikacija Sklepa Sveta (EU, Euratom) o sistemu virov lastnih sredstev EU

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2052 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije.

Proračun EU se skoraj izključno (99 odstotkov) financira iz virov lastnih sredstev. Sistem virov lastnih sredstev Evropske Unije mora zagotavljati zadostna sredstva za urejen razvoj politik EU. Evropski svet je na zasedanju od 17. do 21. julija 2020 sklenil, da si bo EU v prihodnjih letih prizadevala reformirati sistem virov lastnih sredstev in da bo uvedla nove vire. Sklep predvideva tudi stalno in izredno oziroma začasno povečanje zgornjih mej lastnih sredstev za namen financiranja Inštrumenta za okrevanje (750 milijard evrov).

Republika Slovenija ima kot država članica obveznosti do proračuna EU. Države članice so dolžne zagotoviti stabilno financiranje proračuna in izpolnjevati vse finančne obveznosti do EU na osnovi evropske zakonodaje, ki se v državah članicah izvaja neposredno. Hkrati pa imajo države članice možnost porabe sredstev iz evropskega proračuna ter ustrezno nacionalno soudeležbo pod pogoji, ki jih opredeljujejo politike odhodkov proračuna EU.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve