Skoči do osrednje vsebine

158. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.

Mnenje vlade o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Vlada Republike Slovenije je 13. novembra 2020 od Državnega zbora Republike Slovenije (DZ) v mnenje prejela predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dejanom Židanom.

Vlada je predlagano spremembo in dopolnitev preučila in ji ne nasprotuje. Ob tem je treba poudariti, da je določba 17.člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov nespremenjena že od same uveljavitve zakona sredi leta 2004, ko so bila nadomestila za primer brezposelnosti in nadomestila po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju višja, denarna socialna pomoč pa bistveno nižja, kot so danes.

Na neustrezno urejenost denarnih prejemkov za čas vključitve invalida v storitve zaposlitvene rehabilitacije že dlje časa opozarja tudi Urad varuha človekovih pravic Republike Slovenije, predvsem glede vključitve v storitev usposabljanja invalida pri konkretnem delodajalcu. Opozorila varuha se nanašajo predvsem na nezmožnost vključitve v obsegu vsaj 100 ur mesečno za invalide z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da lahko delajo le štiri ure dnevno, in zato nikakor ne morejo doseči praga 100 ur mesečno, ki je pogoj za upravičenost do denarnega prejemka iz tega naslova.

Varuh v svojih poročilih prav tako opozarja, da te osebe nimajo pravice do povrnitve stroškov za malico v času usposabljanja pri konkretnem delodajalcu.

Višina denarnega nadomestila po vloženem predlogu novele zakona se izenačuje z denarnimi prejemki brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in ob tem dobivajo dodatek za socialno aktivacijo, kar s stališča vlade ni sporno. Kljub temu, da vlada  spremembi in dopolnitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ne nasprotuje, pa vseeno predlaga amandma.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je sprejela sklep, s katerim soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.

S predlaganim gradivom se upoštevajo spremembe Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade. Vlada soglaša s predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in upoštevajo tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo