Skoči do osrednje vsebine

47. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela več odlokov za zajezitev epidemije bolezni COVID-19.

Šolanje v osnovnih in srednjih šolah tudi v prihodnjem tednu na daljavo

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi mnenja Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se je vlada odločila, da odlok podaljša do 15. januarja 2021.

Še vedno pa velja, da ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer se ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obveznega razkuževanja rok podaljšata do 15. januarja 2021. Vsebina odloka ostaja nespremenjena.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list Republike Slovenije, številka 182/20, 190/20 in 195/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutne epidemiološke razmere v državi ocenjujemo, da je treba ukrep obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah podaljšati do 15. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekle v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 15. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu ter določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza.

Nov odlok, z dnem uveljavitve katerega preneha veljati zdaj veljavni Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, je pri izvajanju javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije identičen slednjemu. Sprejema se zaradi preverjanja ukrepov, po odločbi in sklepu Ustavnega sodišča z dne 3. decembra 2020.

Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 15. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Z odlokom, ki ga je vlada sprejela na današnji seji, se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutne epidemiološke razmere v državi vlada ocenjuje, da je treba podaljšati omejitve iz navedenega odloka do 15. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Z odlokom, ki ga je na današnji seji sprejela vlada, se glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutne epidemiološke razmere v državi zapirajo muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. Knjižnice ostajajo odprte na način, da je mogoč prevzem vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.

Možne so storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino ob upoštevanju vseh higienskih priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.

Odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 15. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Ukrepi o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja so podaljšani do 15. januarja

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Veljavnost ukrepov o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja je podaljšana do vključno 15. januarja 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Prehajanje meja: priznavajo se testi PCR iz tretjih držav, dodana izjema za izobraževanje, ukinjena možnost hitrih testov na meji

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati 9. januarja 2021.

Veljavni tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengenskega območja

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma  posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne, ter so navedeni na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po metodi HAG v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, še vedno pa velja, da negativni izvid testa ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ukinjeno je testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji.

Možnost prekinitve karantene znova velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR-metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili; če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike se črta, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

Rdeči seznam držav (od 9. januarja 2021)

Z rdečega seznama se umika Finska, kar pomeni, da je vstop iz te države možen brez karantene ali negativnega testa. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Države članice EU oziroma schengenskega območja:

 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen pokrajin Grenlandija in Ferski otoki
 8. Estonija
 9. Francija: vse administrativne enote celinske Francije, razen administrativnih enot Bretanja in Korzika, ter vsa čezmorska ozemlja, razen Guadeloupe, Martinique in La Reunion
 10. Grčija (samo posamezne administrativne enote): Vzhodna Makedonija in Trakija, Osrednja Makedonija, Zahodna Makedonija in Tesalija
 11. Hrvaška
 12. Italija
 13. Latvija
 14. Lihtenštajn
 15. Litva
 16. Luksemburg
 17. Madžarska
 18. Malta
 19. Monako
 20. Nemčija
 21. Nizozemska
 22. Norveška (samo posamezne administrativne enote): Oslo in Viken
 23. Poljska
 24. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen avtonomne regije Madeira
 25. Romunija
 26. San Marino
 27. Slovaška
 28. Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen Kanarskih otokov
 29. Švedska
 30. Švica
 31. Vatikan
 32. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. januarja 2021 in velja do vključno 15. januarja 2021.

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga ter storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranijo izjeme, kot veljajo v veljavnem odloku, k njim pa se dodajo še naslednje:

 • geodetske storitve,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • medicinska pedikura in medicinska manikura,
 • čistilni servisi.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo