Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada Republike Slovenije predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem, ne podpira.

Predlog zakona med drugim predvideva, da se s posameznim vozilom lahko opravlja prevoz samo, če ima voznik vozila s prevoznikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, pri čemer ta določba ne velja, če  je voznik vozila hkrati tudi imetnik licence in ima status samozaposlene osebe. Voznik naj bi imel na podlagi predloga zakona v vozilu med opravljanjem prevoza pri sebi dodatne dokumente, in sicer pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas v slovenskem jeziku ter dokazila o nakazilih plačil in plačanih prispevkih za zadnje tri mesece v slovenskem jeziku, pri čemer so, če ima prevoznik sedež  na območju italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ti dokumenti  lahko v madžarskem in italijanskem jeziku.

Vlada predloga ne podpira zaradi naslednjih razlogov:

Na podlagi navedenega predloga bi bila potrebna vgradnja tahografa tudi v dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3 metra ali več ter v vozila, katerih največja masa ne presega 3500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz več kot šestih potnikov poleg voznika. Poleg tega predlog zakona med drugim predvideva tudi, da se kot pogoj za začetek izvajanja prevozov določi, da se prevoz lahko opravi le, če ima voznik vozila s prevoznikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

Vlada Republike Slovenije v zvezi z obvezo po vgradnji tahografa v zgoraj navedena vozila meni, da je primerneje, da se to uredi enotno na ravni EU. V zvezi s področjem zaposlovanja pa vlada meni, da je sistemsko najustrezneje, da to področje ureja le krovni Zakon o delovnih razmerjih in ni potrebe po dodatnem urejanju v Zakonu o prevozih v cestnem prometu.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo