Skoči do osrednje vsebine

Novice, Članki

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica dr. Pivec predstavila ugotovitve notranjega nadzora in pregled stanja ter priporočila organiziranosti UVHVVR

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v petek 29.11.2019 udeležila konstitutivne seje Sveta za varno hrano. Na seji Sveta so člani izvolili predsednika Sveta za varno hrano, prof. dr. Janeza Hribarja, za podpredsednika pa je bil imenovan prof. dr. Igor Pravst. Za sejo predvideno obravnavo ugotovitev komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti v mesnih pripravkih ter delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti UVHVVR so sprejeli sklep, da se razpravo preloži na naslednjo sejo sveta, ko bodo člani seznanjeni z gradivom. Po seji sveta je ministrica na novinarski konferenci predstavila ugotovitve zgoraj omenjene komisije kot delovne skupine.

 • Odločitve Vlade RS z 52. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

 • Seja veterinarskega sveta

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek 26.11.2019 udeležila seje veterinarskega sveta. Na seji so obravnavali Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 • V Laškem danes o izbranih projektih Evropskega partnerstva za inovacije

  Drugi dan konference "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja" v Laškem je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji.

 • Ministrica dr. Pivec na okrogli mizi o oljkarstvu

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek, 26. novembra, udeležila okrogle mize z naslovom »Sodelovanje in skupne rešitve v oljkarstvu«, ki je potekala ob današnjem Svetovnem dnevu oljk. Okroglo mizo organizira Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, zadrugo Oleo Capris z.o.o. in Oljkarsko zadrugo slovenske Istre z.o.o.

 • Slovenija s Turčijo sklenila načrt sodelovanja na področju kmetijstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je z ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Turčije v ponedeljek, 22. novembra, na Brdu pri Kranju podpisalo Akcijski načrt sodelovanja v kmetijstvu in gozdarstvu za obdobje od 2019 do 2021.

 • Jutri obeležujemo svetovni dan oljk

  Jutri, 26. novembra, obeležujemo svetovni dan oljk. Dan je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov. V Sloveniji je oljkarstvo panoga z dolgo tradicijo in možnostmi za nadaljnji razvoj, ki ji je treba zagotoviti ustrezne pogoje tudi s kmetijsko politiko, z namenom, da bo panoga imela še naprej prihodnost ter ponos z vrhunskimi proizvodi v svetu.

 • Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 2019

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila uvodnega dela prvega dne 34. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Letošnji posvet v ospredje postavlja vsebino »Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja«. Ministrica je nagovoru izpostavila, kako pomembna je vloga te javne službe za prehranski sektor ter se osredotočila na pomen razvoja inovacij in njihovo vpeljavo na kmetijskih gospodarstvih, naj si gre na področju tehnologije, organiziranosti, trženja ali kakem drugem za kmetijstvo, živilstvo ali gozdarstvo pomembnem področju. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je na dogodku sodeloval z vsebinskim prispevkom na temo Pomen lastne pridelave hrane v lokalnem svetu.

 • Ministrica dr. Pivec na žitni konferenci 2019

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila Žitne konference, ki predstavlja osrednji letni dogodek, kjer se srečajo deležniki žitnega sektorja. Konferenca je namenjena vsem, ki so povezani s žiti in oljnicami – kmetijskim podjetjem, proizvajalcem krmil, mlinarskim in pekarskim podjetjem, kmetijskim zadrugam, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem.

 • Dr. Pivec: »Mladi si želijo posvetovanja in stikov v regiji, saj jih povezuje slovenski jezik in zgodovina«

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila sklepne prireditve M.A.J. – Mreže Alpe Jadran. Projekt M.A.J. je projekt, za katerega je ključno, da omogoča mladim v zamejstvu vpogled in poznavanje realnosti v matični državi Sloveniji. »Prepričana sem, da so takšni načini povezovanja in usposabljanja mladih zelo pomembni za krepitev slovenske manjšine v zamejstvu tudi za bodoče generacije mladih Slovenk in Slovencev«, je v nagovoru dejala ministrica. Dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik Vlade RS Marjan Šarec, je organizirala Slovenska gospodarska zveza iz Celovca v sodelovanju z drugimi zamejskimi organizacijami ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 • 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

 • Državni sekretar Stanonik na razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozdov

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes dopoldne udeležil prireditve Najbolj skrben lastnik gozda 2019. V okviru dogodka je najprej potekala novinarska konferenca, sledila pa je podelitev priznanj. Na dogodku, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije, vsako leto izberejo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov. Državni sekretar Stanonik je na prireditvi poudaril, da t.i. »slovenska šola gozdarstva predstavlja dobro blagovno znamko doma, v Evropi in svetu« ter da so slovenski gozdovi v dobrem stanju.

 • Odločitve Vlade RS z 51. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko s področja MKGP

 • Ministrica dr. Pivec v Ljutomeru na posvetu o prihodnosti EU

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes dopoldne v Ljutomeru udeležila posveta z državljani »Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?«. Tema posvetovanja je bila skupna kmetijska politika EU z vidika priložnosti in izzivov, ki jih predstavlja za lokalna okolja in mlade. Poudarek je bil predvsem na tem, kakšno prihodnost zagotavlja ali bi morala zagotavljati kmetijska politika mladim, da se po izobraževanju vrnejo, prevzamejo družinsko kmetijo in jo razvijajo z dodatnimi dejavnostmi na področju turizma, obrti ali podjetništva.

 • Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega zakona o hrani

  Informacijska točka EFSA, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), je včeraj v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) organizirala strokovno srečanje » Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega splošnega zakona o hrani na področjih delovanja Evropske agencije za varnost hrane«.

 • Četrto srečanje z mladimi prevzemniki kmetij

  Danes je potekalo 4. srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Srečanja se je s sodelavci udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Po mnenju ministrice so mladi tisti, katerim še premalo usmerjamo pozornosti, čeprav se zavedamo, da brez njih ni prihodnosti. Ključno po besedah ministrice je tudi to, da podpore za mlade prevzemnike ostajajo še naprej tudi s prihodom nove Skupne kmetijske politike, saj bomo tako lahko dodatno podpirali generacijsko prenovo in inovativnost v kmetovanju, gozdarstvu in razvoju podeželja. Osrednji del srečanja so bile delavnice, kjer so predstavniki mladih prevzemnikov in predstavniki nevladnih kmetijskih institucij in ministrstva po skupinah razpravljali o aktualnih ukrepih Skupne kmetijske politike ter potrebnih spremembah za sektor kmetijstva in razvoj podeželja v novi finančni perspektivi.

 • Na Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo o okoljskih in podnebnih vidikih skupne kmetijske politike po 2020

  Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležil državni sekretar dr. Jože Podgoršek, so ministri razpravljali o okoljskih in podnebnih vidikih Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. Komisija je državam članicam predstavila predloga uredb o prehodnih določbah SKP, ki bosta zagotovili kontinuiteto pri izvajanju politike in dodeljevanju podpore kmetom v letu 2021.

 • Druga seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

  V okviru Festivala vin v Cankarjevem domu je v petek potekala 2. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Na seji so obravnavali usmeritve za pripravo strategije slovenskega vinogradništva in vinarstva ter razpravljali o pristopu k sektorski promociji. Seje se je udeležil tudi direktor Direktorata za hrano in ribištvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Bojan Pahor.

 • Tradicionalni slovenski zajtrk danes že devetič po vsej Sloveniji

  Na današnji dan slovenske hrane v slovenskih vrtcih in šolah ter drugih javnih zavodih že devetič zapored poteka Tradicionalni slovenski zajtrk. Okoli 270 tisoč otrok in drugih oseb po javnih zavodih je danes lahko uživalo v zajtrku z lokalno pridelanimi kmetijskimi pridelki in živili.

 • Poslanica ministrice dr. Aleksandre Pivec ob dnevu slovenske hrane

  Danes je za vse, ki imamo radi podeželje, ki spoštujemo tistega, ki prideluje hrano, poseben dan. Vsak tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane in na ta dan se letos že devetič odvija Tradicionalni slovenski zajtrk. Tega so posebej deležni predvsem otroci v vzgojno varstvenih ustanovah in šolah. Gre za projekt, ki se je razvil iz pobude Medeni zajtrk, s katero so začeli slovenski čebelarji, zdaj pa ta pobuda postaja vse širša in odmeva celo v Evropi.