Skoči do osrednje vsebine

Več kot pol milijona evrov za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo tretji javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem bo razpisalo 545.411 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.

Vložitev vloge na javni razpis bo možna le preko elektronske vloge, od 2. novembra do vključno 22. decembra 2020, do 23:59 ure.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in za organizacije proizvajalcev. Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podpora v okviru podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira aktivnosti spodbujanja skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitve skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dviga kakovosti proizvodov, skupnega trženja in promocije ter povečanja stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predhodno prejele priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Ministrstvo opozarja, da status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezani v pravno osebo ali del pravne osebe ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje.

Znesek javne podpore za organizacije proizvajalcev znaša do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa do največ 25.000 evrov letno. Dejanski izplačani znesek javne podpore se določi glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo bo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in drugimi organizacijami izvedlo predstavitve objavljenega javnega razpisa, v okviru katerih bo predstavljen tudi postopek priznavanja skupine ali organizacije proizvajalcev.