Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi predlog Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi sklepov Sveta Evropske unije o izgubah hrane in odpadni hrani iz leta 2016 (28. junij 2016, 10730/16) pripravilo predlog Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Strategija je namenjena vsem členom verige preskrbe s hrano, tudi potrošnikom. Strategija predstavlja okvir za večletni akcijski načrt vseh deležnikov verige preskrbe s hrano in ministrstev, ki bo prispeval k cilju prepolovitve odpadne hrane do leta 2030.

Zabojček s kmetijskimi pridelki

Zabojček s kmetijskimi pridelki | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Poleg splošnega pregleda stanja v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji predlog Strategije opredeljuje definicije odpadne hrane in izgub hrane kot tudi donirano hrano oz. viške hrane, ki lahko bistveno pripomore k manj odpadne hrane. Opredeljuje tudi sistem spremljanja odpadne hrane v Sloveniji. Navaja ključne točke nastajanja odpadne hrane in vzroke za nastajane odpadne hrane. Strategija identificira strateške cilje, ki se jih bo konkretiziralo preko aktivnosti operativnih ciljev.

Slovenija je zavezana k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev (SDG) Organizacije Združenih narodov, ki ima za enega od ciljev tudi prepolovitev odpadne hrane na prebivalca na maloprodajni in potrošniški ravni ter zmanjšanje izgub hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige (Sustainable Development Goals 12.3) v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog Strategije je objavljen na spletni strani E-uprave, v javni razpravi pa je do 29. oktobra 2020.