Skoči do osrednje vsebine

Uloviti se v past

Pri varovanju zdravja rastlin in pri varstvu rastlin uporabljamo tudi pasti. Te lahko kupimo ali jih naredimo doma. Za različne vrste žuželk uporabljamo različne tipe pasti in pri tem predvsem pazimo, da v past ne ujamemo koristnih žuželk.

Pasti uporabljamo za različne namene, in sicer za zmanjšanje populacije določenih vrst škodljivih žuželk, za določitev prisotnosti žuželk na nekem področju, za določitev novega škodljivca, za razmejitve razširjenosti škodljivca ali pa za monitoring populacije škodljivca. V premeru uporabe pasti, kot dodatnega ukrepa za varstvo rastlin, takrat postavimo pasti na okuženem območju (zmanjšujemo populacijo) ali pa jih postavimo okoli območja kjer škodljivec še ni prisoten in s tem preprečimo, da se naseli na to območje. Pred odločitvijo za  uporabo pasti je treba preveriti predvsem strošek nabave pasti, stroške oskrbe pasti (menjava vab), možnosti, da nam žuželke s pasti pobegne in predvsem, da je tip pasti tak, da se v past ulovijo škodljive žuželke, ki jih želimo uloviti.

Tipi pasti se razlikujejo tudi glede na to kako se škodljivec premika.  Žuželke lahko letijo ali se premikajo z vetrom, hodijo, živijo v zemlji oziroma plavajo v vodi. Glede na biologijo žuželke je zelo pomembno kam postavimo past, na zemljo ali visoko na drevo in kdaj jo postavimo (razvojni stadij žuželke).

Z uporabo video kamer visoke ločljivosti in s prenosom podatkov na daljavo preko GSM omrežja ter z razvojem računalniškega prepoznavanja nadzorovanih škodljivcev postaja dostopnejše tudi tako imenovano daljinsko zaznavanje škodljivih organizmov. Uporabnik na ta način lahko ves čas spremlja stanje na terenu.

Pastem so dodana različna privabila, da z njimi povečamo specifičnost in učinkovitost pasti. Njihov namen je predvsem, da čimbolj privabijo škodljivce. Uporabljajo se  privabila na podlagi vida (barva, svetloba), vonja (feromoni in druge kemične snovi) ali zvoka. Redko se uporablja le ena vrsta privabil. Z več vrstami privabil se lahko poveča ulov v pasti.

Vizualna privabila:

Barva

Žuželke zaznavajo različne barve, odtenke in intenziteto barve. Nanje vpliva tudi kontrast med svetlobo in temo. Na osnovi barvnih privabil so narejene predvsem lepljive plošče. Najpogosteje se uporabljajo rumene, vendar je njihova pomanjkljivost, da s takimi ploščami ujamemo tudi druge žuželke. Uporabljajo se še oranžne, modre, bele in rdeče. Z uporabo kontrastov je lahko ulov še večji, npr. silhuete insektov na belih lepljivih ''ploščah'' v primeru lova hišne muhe.

Oblika

Pasti so lahko v obliki plošč, ki so lahko postavljene kot pregrade ali so zavite v cilindre, kot posode z luknjami ob strani, zgoraj ali na dnu posode, ali so v obliki zaporedno postavljenih lijakov, ki vodijo do zbiralne posode oziroma so ti postavljeni preko posode na način, da se žuželka ujame.

Za lovljenje sadnih muh uporabljamo npr. rdeče krogle. V uporabi za lovljenje insektov so tudi zelene, in črne pasti v obliki krogle. Obstaja tudi kombinacija rumene lepljive plošče in rdeče krogle ali pa so pasti v obliki ''drevesa''.

Zelo se uporabljajo pasti v obliki grške črke delta v katero žuželka prileti in se ujame na lepljivo površino

Svetloba

Številne nočne žuželke se orientirajo po oddaljenemu viru svetlobe, kot je luna ali drugi nebesna telesa. Ker so človeški viri svetlobe (npr. luči) bližnji, se žuželke v približujejo takemu viru svetlobe. Tam običajno poginejo od vročine, ki jo oddaja svetilka ali pa poginejo zaradi lakote saj jim zaradi gibanja okoli svetila zmanjka energije, ki jo potrebujejo za iskanje hrane ali razmnoževanje.

Zvok

Za privabljanje osebkov nasprotnega spola žuželke uporabljajo tudi posebne zvoke, ki jih lahko izkoristimo za lovljenje žuželk.

Kemična privabila:

Hlapljive kemikalije (atraktanti/privabila), ki jih oddajajo določene rastline, živali ali drugi materiali pomagajo žuželki najti hrano, lokacijo parjenja ali odlaganja jajčec. Prav take spojine so uporabljajo v določenih pasteh za boljši ''ulov'' . Največkrat se kot atraktant uporabijo feromoni, ki jih navadno oddajajo samice žuželk, da privabijo samce ali obratno.

S pastmi s kemičnimi privabili se lahko določimo prisotnost določne žuželke na določenem območju, uporabljamo pa jih tudi pri varstvu rastlin. Uporabljata se naslednja principa:

  • s privabili se žuželka privabi v past, z insekticidi v vabi pa ubije (metoda ''privabi in ubij''),
  • z metodami zbeganja pa samcem in samicam preprečimo parjenje.

Pasti s kemičnimi privabili, zaradi možnosti večjega naleta žuželk ne  postavljamo v bližino kjer je gost promet oziroma se zadržujejo ljudje. Vabe v pasteh večkrat zamenjamo, da na ta način ulovimo več žuželk. Za notranje prostore uporabljamo vabe in past le v primeru, da so izdelane za take potrebe.

Pri pridelavi rastlin se uporabljajo predvsem rumene lepljive plošče, nekateri vrtičkarji pa z veliko iznajdljivosti pasti naredijo tudi doma.

V Sloveniji vabe uporabljamo tudi za preiskave na prisotnost škodljivih organizmov. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pasti, ki jih lahko vidimo v gozdu, ob rastlinjakih oziroma drugih nasadih v Sloveniji.

Črna past v obliki ptičje hišice na deblu drevesa

Past za hrošče iz rodu Monochamus | Avtor Tine Hauptman

Črna past na drevesu v krošnji

Past za je ugotavljanje navzočnosti glive Geosmithia morbida in njenega vektorja Pityopthorus juglandis (orehov vejni lubadar) | Avtor Andreja Kavčič

Plastična zeleno bela

Past za ulov ameriške koruzne sovke (Spodoptera frugiperda)

Zelena past v krošnji drevesa

Past za ulov jesenovega krasnika (Agrilus planipennis) | Avtor Maarten de Groot

Sadike paprike v rastlinjaku s pastjo za parikarja

Past za ulov paprikarja