Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje osnovnih in dodatnih usposabljanj ter preizkusov strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni covid-19 in priporočil pristojnih organov bo Arhiv Republike Slovenije vsa osnovna in dodatna strokovna usposabljanja do preklica izvajal na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom. Ko bodo razmere to dopuščale, bodo usposabljanja izvedena na običajen način.

Termini osnovnih strokovnih usposabljanj, dodatnih usposabljanj in preizkusov strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Termini osnovnih usposabljanj za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

  • za področje uprave: 19. in 20. 4. 2022, 22. in 23. 11. 2022;
  • za področje gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva, pravosodja in društev: 8.-10. 3. 2022.

Termini usposabljanj za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

  • za področje zdravstva in socialnega varstva: 24. 5. 2022
  • za področje uprave: 6. 12. 2022.

Termini dodatnih usposabljanj glede notranjih pravil, določil arhivske zakonodaje, upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom (na daljavo):

  • Obveznosti javnopravnih oseb, kot jih določa arhivska zakonodaja: 1. 3. 2022;
  • Varstvo in izročanje digitalnega gradiva: 2. 3. 2022;
  • Notranja pravila za zajem in hrambo: 6. in 7. 4. 2022.

Termini usposabljanj z ostalih področij bodo objavljeni naknadno.

Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni vsaj en mesec pred predvidenim terminom dogodka.

Preizkusi strokovne usposobljenosti za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, bodo praviloma prav tako potekali na daljavo z uporabo programa Zoom. Termini bodo objavljeni naknadno.