Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje – Notranja pravila za zajem in hrambo

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 21. in 22. aprila 2022 prireja dodatno usposabljanje, ki je namenjeno pripravi notranjih pravil za zajem in hrambo. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Namen dodatnega usposabljanja in termin izvedbe

Dodatno usposabljanje z naslovom Notranja pravila za zajem in hrambo je namenjeno vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovna znanja s področja priprave in sprejema notranjih pravil

Termin dodatnega usposabljanja: 21. in 22. april 2022.

Program

Cilji in način usposabljanja

Cilj dodatnega usposabljanja je uslužbencem ustvarjalcev arhivskega gradiva in ponudnikov storitev celovito predstaviti notranja pravila kot instrument za zagotavljanje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki v skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in podrejenih aktov. 

Udeleženci bodo spoznali predpise in osnovne terminologije s področja notranjih pravil, postopke priprave, sprejema in vzdrževanja notranjih pravil, razlikovanje vrst notranjih pravil.

Udeležba na seminarju šteje kot dodatno usposabljanje v skladu s 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom. Vsebine usposabljanja bodo udeležencem predstavljene v obliki predstavitev. 

Od udeležencev pričakujemo aktivno sodelovanje, zato je obvezna uporaba mikrofonov in kamere (na usposabljanju je mogoče sodelovati tudi z uporabo pametnega telefona).

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: