Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje – Obveznosti javnopravnih oseb, kot jih določa arhivska zakonodaja

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 1. marca 2022 prireja dodatno strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področij gospodarstva, šolstva in izobraževanja, sociale, zdravstva, društev in združenj, kulture in pravosodja. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Namen dodatnega usposabljanja in termin izvedbe

Dodatno usposabljanje z naslovom Obveznosti javnopravnih oseb, kot jih določa arhivska zakonodaja je namenjeno dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki delajo z dokumentarnim gradivom s področij gospodarstva, šolstva in izobraževanja, sociale, zdravstva, društev in združenj, kulture in pravosodja. Namenjeno je tistim uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na podlagi določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Prav tako se dodatnega usposabljanja lahko udeležijo uslužbenci ponudnikov storitev zajema in hrambe arhivskega gradiva, oziroma ponujanja spremljevalnih storitev v zvezi z arhivskim gradivom, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na podlagi določb navedenega pravilnika.

Termin dodatnega usposabljanja: 1. marec 2022.

Program

Cilji in način usposabljanja

Cilj dodatnega usposabljanja je dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja s področij izvajanja nalog javnopravnih oseb pri varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, kot jih določajo Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in podrejeni akti. Posebna pozornost bo namenjena obveznostim javnopravnih oseb, kot jih določajo 17., 39. in 40. člen ZVDAGA. Udeleženci dodatnega usposabljanja lahko v prijavnici na dogodek tudi sami predlagajo teme oziroma aktivnosti, za katere bi želeli, da bi jih v okviru usposabljanja dodatno obravnavali.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom. Vsebine usposabljanja bodo udeležencem predstavljene v obliki predstavitev. 

Od udeležencev pričakujemo aktivno sodelovanje, zato je obvezna uporaba mikrofonov in kamere (na usposabljanju je mogoče sodelovati tudi z uporabo pametnega telefona).

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: