Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje - Ravnanje z digitalnim dokumentarnim in arhivskim gradivom zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva

do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Arhiv 24. maja 2022 prireja dodatno strokovno usposabljanje glede ravnanja z digitalnim dokumentarnim in arhivskim gradivom zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva.

Namen dodatnega usposabljanja in termin izvedbe

Dodatno usposabljanje z naslovom Ravnanje z digitalnim dokumentarnim in arhivskim gradivom zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva je namenjeno dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki delajo z dokumentarnim gradivom s področij zdravstva in socialnega varstva.

Udeleženci se bodo seznanili:

  • s soočanjem s praksami ravnanja z elektronskim gradivom pri posameznih zavodih,
  • z varno hrambo elektronskega gradiva,
  • obveznostmi posredovanja informacij pristojnim arhivom glede digitalnega poslovanja,
  • temeljnimi postopki upravljanja in vrednotenja dokumentarnega gradiva

Dodatno usposabljanje pripravljamo na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Termin dodatnega usposabljanja: 24. maj 2022.

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15 v Ljubljani.

Program

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: