Skoči do osrednje vsebine

Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področij gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva, pravosodja in društev

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv od 8. do 10. marca 2022 prireja strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področij gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva, pravosodja in društev. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom arhiv prireja Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področij gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva in pravosodja.

Termin strokovnega usposabljanja: 8. – 10. marec 2022.

Prijavnico za strokovno usposabljanje pošljite do vključno 3. marca 2022 v fizični obliki na naslov arhiva ali po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne.

Prijavljeni kandidati bodo vabilo na usposabljanje oz. povezavo na Zoom dogodek prejeli na e-poštni naslov udeleženca, naveden ob prijavi. V okolju Zoom je nujno preveriti, da je udeleženec prijavljen s svojim imenom, priimkom in navedbo organizacije, v kateri je zaposlen, ter iste podatke vsak dan usposabljanja obvezno vnese tudi v prostor za komuniciranje (»chat«).

Kontaktne osebe po področjih za dodatne informacije o usposabljanju.

Preizkusi strokovne usposobljenosti kandidatov

Strokovno usposabljanje je priprava na opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Termin preizkusa strokovne usposobljenosti bo predvidoma 12. in 13. aprila 2022. Kandidati bodo o točnem terminu in izvedbi preizkusa pisno obveščeni 15 dni prej na e-poštni naslov, naveden ob prijavi. Prijavite se do 24. marca 2022 s prijavnico in priloženim potrdilom o izobrazbi.

Tudi preizkus bo izveden v okolju Zoom. 

Preizkus strokovne usposobljenosti

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi in znašajo:

  • za strokovno usposabljanje 60 evrov (oproščeno DDV);
  • za preizkus strokovne usposobljenosti 50 evrov (oproščeno DDV).

Za dodatne informacije o preizkusu strokovne usposobljenosti se obrnite na: