Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje – Varstvo in izročanje digitalnega gradiva

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 2. marca 2022 prireja dodatno strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področij gospodarstva, šolstva in izobraževanja, sociale, zdravstva, društev in združenj, kulture in pravosodja. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Namen dodatnega usposabljanja in termin izvedbe

Dodatno usposabljanje z naslovom Varstvo in izročanje digitalnega gradiva je namenjeno dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki delajo z dokumentarnim gradivom s področij gospodarstva, šolstva in izobraževanja, sociale, zdravstva, društev in združenj, kulture in pravosodja. Namenjeno je tistim uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na podlagi določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Prav tako se dodatnega usposabljanja lahko udeležijo uslužbenci ponudnikov storitev zajema in hrambe arhivskega gradiva, oziroma ponujanja spremljevalnih storitev v zvezi z arhivskim gradivom, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na podlagi določb navedenega pravilnika.

Termin dodatnega usposabljanja: 2. marec 2022.

Program

Cilji in način usposabljanja

Cilj dodatnega usposabljanja je dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja s področij izvajanja nalog javnopravnih oseb pri varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, kot jih določajo Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in podrejeni akti. Posebna pozornost bo namenjena varovanju arhivskega gradiva v digitalni obliki, postopku priprave dodatnih strokovno-tehničnih navodil, obveznostim javnopravnih oseb glede sprejema in izvajanja notranjih pravil, certificiranja opreme ter aktivnostim varstva gradiva v digitalni obliki do izročitve ter pripravi gradiva za izročitev. Udeleženci dodatnega usposabljanja lahko v prijavnici na dogodek tudi sami predlagajo teme oziroma aktivnosti, za katere bi želeli, da bi jih v okviru usposabljanja dodatno obravnavali.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom. Vsebine usposabljanja bodo udeležencem predstavljene v obliki predstavitev. 

Od udeležencev pričakujemo aktivno sodelovanje, zato je obvezna uporaba mikrofonov in kamere (na usposabljanju je mogoče sodelovati tudi z uporabo pametnega telefona).

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: