Skoči do osrednje vsebine

26. 12. 1991: Povečani proračun in obvladljiva inflacija

Za tri milijarde tolarjev se je ob koncu leta povečal slovenski državni proračun, oziroma kot so uradno poimenovali, uskladitev postavk v bilanci prihodkov in odhodkov v proračunu za leto 1991. Predsednik vlade Lojze Peterle pa je ob tem izjavil, da je bilo to mogoče zaradi deviznih rezerv, ki jih je oblikovala vlada, in zato to ne bo vplivalo na rast inflacije, ki je bila v decembru 15-odstotna. Zaradi dobrih gospodarskih gibanj pa so se napovedi zanjo za januar 1992 gibale pod 10 odstotki. Ena milijarda tako povečanih sredstev v proračunu je bila namenjena zdravstvu, druga sredstva pa za uskladitev plač in pokrivanje nastalih izgub.

 Bankovec za 5000 tolarjev.

Bankovec za 5000 tolarjev. | Avtor Gap/Wikipedia

Mirnodobne enote TO, slovenske vojske

V Teritorialni obrambi so se postopno oblikovale tudi posamezne mirnodobne enote TO. V vojašnici v Šentvidu pri Ljubljani so pod poveljstvom stotnika Fedje Vraničarja oblikovali učno-bojni bataljon, pozneje 520. učni center in nato 1. bataljon 52. brigade TO (1/52. BR), v katerem je 15. decembra 1991 začela služiti vojaški rok nova generacija vojakov, ki so slovesno prisegli pred božičnimi prazniki. Program usposabljanja je predvidel, da se vojaki v prvi fazi naučijo dela z orožjem, postopkov v boju in drugih vojaških veščin, spoznali so svoje mesto in vlogo v vojni organizaciji ter dobili prve izkušnje o odnosih v slovenski TO. V drugi fazi je potekalo usposabljanje specialistov, vojaki so se učili uporabljati sredstva svojega roda, razširili so znanja o skupnih orožjih in opremi. Usposabljanje je potekalo v enotah pehote, protizračne obrambe, protioklepni, izvidniško-mehanizirani in enoti zvez. Učni program in načrt sta bila predpisana na podlagi analize usposabljanja prve poskusne generacije, ki se je usposabljala na Igu in v Pekrah, ter je obsegal trimesečno usposabljanje vojakov posameznikov in njihovo delovanje v okviru oddelka v učnih centrih. Druga stopnja, specialistično in enotovno usposabljanje, pa se je nadaljevala v bojnih bataljonih posameznih brigad TO.

Prve znamke

Na poštah po Sloveniji so začeli prodajati prve znamke države Slovenije. Nominalna vrednost znamk je bila en, štiri, pet in enajst tolarjev, na njih pa je bil upodobljen slovenski grb. Veljavne so bile le v notranjem poštnem prometu države, saj slovenska pošta še ni bila članica Mednarodne poštne zveze, zato je bilo treba v mednarodnem poštnem prometu še vedno uporabljati jugoslovanske znamke.

S Kremlja sneli zastavo Zveze sovjetskih socialističnih republik

Mihail Gorbačov je po televiziji prebral svojo odstopno izjavo in takoj potem izročil »črni kovček« s poveljniškimi kodami za strateško in jedrsko orožje maršalu Jevgeniju Sapšonikovu, medtem ko je politično nadzorstvo in vrhovno poveljstvo nad oboroženimi silami nekdanje ZSSR prevzel predsednik Ruske federacije Boris Jelcin. S kremeljske kupole pa so sneli rdečo zastavo ZSSR ter izobesili belo-modro-rdečo zastavo Rusije, ki je med drugim nasledila tudi stalni sedež ZSSR v Varnostnem svetu OZN. Tako je republika sovjetov postala zgodovinski spomin oziroma opomin.

Avtor: Tomaž Kladnik

 

Viri in literatura:

  • Janez Janša, Premiki, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1992.
  • Tomaž Kladnik (ur.), Vojaška obramba Slovenije, Defensor, Ljubljana, 2011.
  • Vojna za Slovenijo, Nova obzorja, Ljubljana, 2014.
  • E-enciklopedija slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti, Nova univerza, Ljubljana, 2021
  • Delo, 27. 12. 1991

Urad vlade za komuniciranje dovoli objavo članka na drugih spletnih straneh pod pogoji:

  • Besedilo je avtorsko delo ter mora biti objavljeno nespremenjeno in v celoti.
  • Ustrezna navedba vira: gov.si/slovenija30.