Skoči do osrednje vsebine

7. 8. 1991: Sloveniji znova grozi agresija

v roki svinčnik, roka sloni na volilnem lističu

Obrambni minister Janez Janša in notranji minister Igor Bavčar sta sklicala tiskovno konferenco, na kateri sta predstavila tri najbolj pereča vprašanja: umik jugoslovanske vojske, tveganje za nov napad na Slovenijo in problem terorističnih napadov jugoslovanske vojske.

Profilni sliki ministrov Janše in Bavčarja med pogovorom

Obrambni minister Janez Janša in notranji minister Igor Bavčar sta opozorila na vsebino tajnega dokumenta Bedem-II | Avtor Marko Feist/Wikipedija

Tiskovna konferenca obrambnega in notranjega ministra

Obrambni minister je povedal, da so prestregli dokument, poimenovan Bedem-II, iz katerega je razvidno, da se enote agresorske vojske sicer umikajo iz Slovenije, a da odhajajo v natančno izbrane kraje v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji, s čimer sledijo ciljem novega napada na Hrvaško in Slovenijo. Dejal je, da imajo natančne informacije, da naj bi jugoslovanska vojska ta načrt začela izvajati septembra. V prvi fazi naj bi močne oklepne enote napadle Hrvaško in jo porazile, v drugi pa bi napadle Slovenijo. Tankovske enote bi spremljali še letalski napadi, helikopterski desanti in napadi s topništvom. Ocenil je, da tujih mirovnih sil ne potrebujemo, da pa bi moralo čim prej priti do internacionalizacije jugoslovanske krize, s čimer bi preprečili izvajanje takega načrta.

Obrambni minister Janša je podal tudi analizo napada na Slovenijo, ki je bil časovno sicer kratek, zato pa toliko bolj agresiven, saj je bilo zabeleženih kar 72 večjih spopadov. Na strani jugoslovanske armade je bilo več mrtvih, na slovenski strani pa več ranjenih. Ocenil je, da je 15 odstotkov jugoslovanskih vojakov padlo v medsebojnih obračunavanjih ali pa med lastnimi letalskimi napadi. Med razlogi za umik vojske iz Slovenije je omenil dejstvo, da je bilo pred agresijo v Sloveniji 22.300 pripadnikov jugoslovanske vojske, ob sprejetju Brionske deklaracije pa samo še 10.533. Mnoge so namreč zajeli, veliko pa se jih je predalo ali so pobegnili. Predvsem pa je Slovenija z zaprtjem južne meje agresorski vojski onemogočila popolnjevanje sestavov iz drugih delov Jugoslavije.

Notranji minister Igor Bavčar je povedal, da je bilo od 20. julija dalje izvedenih pet terorističnih napadov, množijo pa se tudi anonimne grožnje, ki so se na srečo izkazale za lažne. Opozoril je, da se bodo teroristične akcije, ki se vse bolj približujejo naseljenim krajem, še nadaljevale.

Nove grožnje generala Adžića

Ministrstvo za informiranje je na isti tiskovni konferenci predstavilo stališča generala Blagoja Adžića, kot jih je ta dva dni prej predstavil na tajnem sestanku z drugimi visokimi oficirji jugoslovanske armade. Iz omenjenih stališč med drugim jasno izhaja, da je za jugoslovansko vojsko njihov umik zgolj taktična poteza, da mora vojska umik čim bolj zavlačevati, da je treba nekatere objekte, ki jih bodo zapustili, minirati oziroma pripraviti za rušenje na daljavo, da so nekateri prestopi iz jugoslovanske v slovensko vojsko inscenirani v skladu s politiko »varnostne službe« jugoslovanske vojske, da je treba po umiku glavnine sprovocirati povod za povračilne ukrepe letalskih sil na infrastrukturne in gospodarske objekte, da je treba jedrsko elektrarno v Krškem onesposobiti z napadom, da je treba podpihovati ozemeljske težnje pri mejnih vprašanjih med Slovenijo in Hrvaško in da je treba v primeru oteževanja umika izvesti opozorilne letalske napade na izbrane cilje oziroma prekiniti umik enot.

Dr. Pučnik s podjetniki

Predsednik Demosa dr. Jože Pučnik je obiskal Obrtno zbornico Slovenije in se pogovarjal o vlogi in položaju te stanovske organizacije. Podprl je strokovna prizadevanja zbornice, pri tem pa poudaril, da bodo morale v prihodnje gospodarske razmere ostati stabilne tako v zakonodaji kot tudi v praksi, in sicer ne glede na morebitna strankarska razmerja pri delitvi oblasti.

Avtor: Lenart Rihar

Viri in literatura:

  • Slovenec, 8. 8. 1991.
  • Delo, 8. 8. 1991.
  • Večer, 8. 8. 1991.
  • Janša, Janez. Premiki: Nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992. Ljubljana, 2013.

Urad vlade za komuniciranje dovoli objavo članka na drugih spletnih straneh pod pogoji:

  • Besedilo je avtorsko delo ter mora biti objavljeno nespremenjeno in v celoti.
  • Ustrezna navedba vira: gov.si/slovenija30