Skoči do osrednje vsebine

15. 1. 1991: Ugovor vesti in Milan Balažic (SDP): »Pustimo času čas«

Na seji komisije za obrambo pri Skupščini Republike Slovenije je bil obravnavan predlog za izdajo zakona o vojaški dolžnosti. Predlagani zakon je uvajal novosti, ki so bile potrebne zaradi sprememb v političnem in obrambnem sistemu: skrajšal se je vojaški rok, priznal se je ugovor vesti vojaški dolžnosti iz religioznih, filozofskih in moralnih razlogov, zmanjšale so se obveznosti glede služenja v rezervni sestavi.

Člani skupščine sedijo v dvorani. Lojze Peterle v ospredju.

V skupščini januarja 1991. | Avtor Tone Stojko, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Janez Janša, republiški sekretar za ljudsko obrambo, je članu komisije Milanu Aksentijeviću vzporedno navedeni obravnavi na seji predstavil informacijo, da Slovenija in Hrvaška ne sodelujeta več pri nabavah in moderniziranju vojaške opreme zvezne armade.

»Oblikovanje leve alternative Demosu«

Sestali sta se delegaciji Socialistične stranke Slovenije (SSS) in Stranke demokratične prenove (SDP), ki sta ju vodila predsednika Viktor Žakelj in Ciril Ribičič. Udeleženci srečanja so se pogovorili o krepitvi medsebojnih stikov, boljšem dolgoročnem in splošnem sodelovanju v skupščini. 

Stranki sta se zavzemali za skupni vstop v Socialistično internacionalo, kar naj bi dosegli z vzajemnim prizadevanjem. Glede ustave sta se vodstvi dogovorili za zahtevo, da naj bo najvišji zakonodajni akt sprejet do začetka parlamentarnih počitnic, v njej pa naj bo opredeljena socialna zaščita na ravni Evropske socialne listine. Glede sprememb v vladi sta imeli stranki različno mnenje: socialisti so ponavljali zahteve po rekonstrukciji, prenovitelji pa so menili, da je vlada Demosova in je zamenjava ministrov odgovornost koalicije. 

Stranki sta po koncu sestanka organizirali novinarsko konferenco, na kateri je bil zanimiv odgovor Milana Balažica iz SDP na vprašanje glede oblikovanja leve alternative Demosu, ki se je glasil: »Pustimo času čas.«

Predsedstvo in vlada vsaksebi

Namestnik glavnega in odgovornega urednika Dela Danilo Slivnik je v uvodniku izdaje časnika opisal, kako sta izjavi vlade in predsedstva o razmerah v Zalivu po vsebini povsem različni, in izrazil zavedanje, da sta namenjeni tudi dvema različnima strankarskima blokoma. Iz takratne izjave predsedstva je bilo razvidno, da je naknadno popravljala vladni sklep, kar je bil po avtorjevem mnenju dokaz, da sta instituciji v marsičem delovali vsaka zase. 

Franco Juri (LDS) je v odprtem pismu javnosti »Slovenija, vojna in mir« kritiziral vladni sklep o pomoči Republike Slovenije »protiinvazijski koaliciji«, ki je izvajala resolucijo OZN v Zalivu, s pošiljanjem reševalnih in zdravstvenih ekip. Avtor je trdil, da se Slovenija vključuje v mednarodni vojaški spopad, in kritiziral besedilo sklepa, ker ne vsebuje poudarka o spodbudi h mirnemu reševanju krize, kar je dokaz vpliva »jastrebov« vladne koalicije.

Pohvalil je javno izjavo predsedstva, ki je popravilo vladni sklep. Juri je opozoril tudi na neustavnost vladnega sklepa, saj bi zanj vlada morala imeti podlago v stališču skupščine, ki pa je prezrla pobudo njegovega brata Aurelija (SDP), ki je imel tak osnutek resolucije pripravljen.

Avtor je pismo zaključil z opozorilom ministrom, naj se amatersko ne ukvarjajo z vojaškimi igrami in stalnim improviziranjem zunanje politike. Vladi je svetoval, naj pristojne republiške sekretarje ustrezno usposobi za njihovo delo.

Avtor: Jani Drnovšek