Skoči do osrednje vsebine

Ob 10. obletnici članstva Slovenije v OECD predsednik vlade Janez Janša in generalni sekretar Jose Angel Gurria poudarila demografske izzive

Ob 10. obletnici članstva Slovenije v OECD so predstavniki vlade na Brdu pri Kranju govorili o priložnostih in izzivih članstva. Udeležence sta na videokonferenci najprej nagovorila minister za zunanje zadeve Anže Logar in generalni sekretar OECD Jose Angel Gurria. Z Gurrio se je prek videopovezave danes pogovarjal tudi predsednik vlade Janez Janša. V pogovoru sta poudarila predvsem prihodnje demografske izzive Slovenije. Generalni sekretar Gurria je predsedniku vlade tudi čestital za zelo učinkovit in pravočasen odziv na pandemijo COVID-19.

Obeležitev 10. obletnice članstva Slovenije v OECD.

Obeležitev 10. obletnice članstva Slovenije v OECD. | Avtor Nebojša Tejić, STA

1 / 2

Ob 10. obletnici članstva Slovenije v OECD je bilo predstavljeno tudi poročilo o Sloveniji, ki opozarja predvsem na posledice staranja prebivalstva. Predsednik vlade je v pogovoru poudaril, da se izziva zavedamo in dodal, da bosta v kratkem ustanovljena demografski sklad in urad za demografijo, ki naj bi pripomogla k izboljšanju demografskega stanja, družinske politike in prispevala tudi k izobraževanju mladih. Predsednik vlade in generalni sekretar sta govorila tudi o digitalni ekonomiji in delu v OECD pri pripravi predlogov za njeno primerno obdavčitev.

Zunanji minister Logar: »Z včlanitvijo smo izpolnili naše ambicije, a čaka nas še veliko uspehov na poti«

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je v nagovoru poudaril, da smo z včlanitvijo sicer izpolnili ambicije, a da nas čaka še veliko uspehov na poti do cilja.

Omenil je napredek Slovenije glede BDP na prebivalca, dostopnosti do interneta, posodobitvi javne uprave ter na področju davkov in izobraževanja. Posebej je poudaril dobre prakse pri razvoju umetne inteligence in tehnologije veriženja podatkovnih blokov ter izzive zaradi pandemije COVID 19, ki je za nekaj časa ohromila svet. Minister je opozoril tudi na pomoč OECD pri načrtovanju ekonomskih politik, strukturnih reform, spoprijemanju z demografskimi izzivi in pri krepitvi sistema razvojnega sodelovanja.

»Z včlanitvijo v OECD smo po eni strani izpolnili naše ambicije, po drugi strani pa smo postali zaradi tega še bolj ambiciozni. Pred desetimi leti smo torej šele prispeli na start. Cilja še ni na vidiku. Na srečo, kajti na tej poti nas čaka še veliko uspehov,« je dejal minister Logar.

Generalni sekretar OECD Angel Gurría je v nagovoru prek videopovezave poudaril, da je Slovenija od pridružitve organizaciji OECD dosegla izreden gospodarski in družbeni napredek, vlada pa je na občudovanja vreden način ukrepala, da bi obvladala zdravstvene in gospodarske posledice pandemije COVID 19. »Zdaj je pomembno, da ostane na začrtani poti, da je pripravljena na zagotavljanje nadaljnje podpore, kjer je to potrebno za obnovitev rasti, nato pa nadaljuje z ukrepi za reševanje dolgoročnih gospodarskih izzivov zaradi staranja prebivalstva,« je povedal generalni sekretar Gurría.

Več

Odzivi na ekonomski pregled

OECD je ob 10. obletnici slovenskega članstva izdal Ekonomski pregled Slovenije. Gre za dokument, ki povzema ekonomsko stanje naše države in daje priporočila za naprej. OECD v poročilu opozarja na starajoče se prebivalstvo Slovenije, kar močno vpliva na stabilnost našega pokojninskega in zdravstvenega sistema ter trg dela. Dokument vsebuje tudi priporočila glede potrebnih reform. Tudi Slovenija pa s svojimi strokovnjaki v OECD prispeva k znanju in razvoju posameznih področij, zlasti umetne inteligence.

Minister Šircelj: Epidemija zahtevala velik fiskalni odziv, a zdravje ljudi ostaja prvo

»Analiza OECD se osredotoča na zelo aktualno področje staranja prebivalstva in predvsem njegove posledice tako na dolgoročno stabilnost javnih financ kakor tudi na trg dela in zdravstveno varstvo,« je v uvodu dejal finančni minister Andrej Šircelj in dodal, da je dokument izčrpna analiza zelo pomembnih področij, ki so ključna pri načrtovanju prihodnjega razvoja in blaginje vseh.

V nadaljevanju je minister Šircelj omenil krizo, ki jo je povzročila epidemija covid-19. »Tudi OECD priznava, da se je Slovenija odzvala hitro in pravilno ter da je stanje v primerjavi z drugimi državami relativno ugodna. Zaradi močnega upada proizvodnje je bil potreben velik fiskalni odziv, da bi povečali zdravstvene zmogljivosti, nadomestili izgubljeni dohodek gospodinjstev in preprečili številčne stečaje podjetij,« je dejal minister in poudaril, da podatki Združenih narodov kažejo, da Slovenija po indeksu odziva na COVID-19 zaseda izjemno 7. mesto med 166 državami.

Več

Minister Cigler Kralj: Celostna oskrba starejših in odzivni trg dela ključni nalogi

Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je v odzivu na ekonomski pregled OECD dejal, da Slovenija prepoznava izzive, ki jih navaja analiza OECD in ki se večinoma nanašajo na staranje prebivalstva ob zahtevi vzdrževanja konkurenčnosti gospodarstva in hkratnem ohranjanju socialne države. »Pokojninski sistem bomo, če bomo želeli zagotoviti njegovo dolgoročno vzdržnost in medgeneracijsko pravičnost, morali tudi v prihodnje prilagajati družbenim izzivom. Vsaka sprememba pa zahteva čas in soglasje o ključnih parametrih sprememb sistema. Tudi področje dolgotrajne oskrbe predstavlja visoko prioriteto Slovenije in je v fazi zakonske ureditve«, je dejal minister Cigler Kralj.

Poudaril je tudi, da je področje celostne oskrbe starejših tudi zanj izjemno pomembno in je med prednostnimi nalogami njegovega ministrovanja. Druga prednostna naloga je odzivni trg dela. »Vemo, da je letošnja situacija na trgu dela še posebej zahtevna. Zato sem zadovoljen, da je OECD v poročilu namenilo posebno pozornost analizi posledic pojava pandemije za gospodarstvo Slovenije, ob tem pa OECD prepoznava ustreznost ukrepov za podporo delovnim mestom in ohranjanju dohodka, na kar nakazuje zgolj zmerna rast brezposelnosti. Ponosen sem, da nam je uspelo s pravšnjimi ukrepi zajeziti pretirani odliv v brezposelnost ter ohraniti blizu 300 000 delovnih mest.«

Več

Minister Tomaž Gantar v odzivu na ekonomski pregled o ključnih izzivih na področju zdravstva

Minister za zdravje Tomaž Gantar je nagovoru udeležencem obeležitve 10. obletnice slovenskega članstva v OECD predstavil ključne izzive na področju zdravstva.

Slovenija dosega na nekaterih področjih zdravstva, primerjalno z drugimi državami članicami OECD, dobre rezultate (na primer glede pričakovane življenjske dobe, preživetja novorojenčkov), in to kljub bistveno nižjemu deležu izdatkov za zdravstvo v BDP kakor v državah, ki dosegajo primerljive rezultate ob znatno višjih sredstvih za te namene. Slovenija je pri porabi sredstev za zdravstvo v letu 2018 s 7,9 % BDP zaostajala za povprečjem OECD z 8,8 % deležem. Tako smo tudi po višini sredstev na prebivalca pod povprečjem OECD – v Sloveniji smo po podatkih OECD leta 2018 za zdravstvo namenili 2.859 USD na prebivalca (po pariteti kupne moči), povprečje OECD pa je bilo 3.994 USD.  

Kljub temu spada Slovenija pri dosedanjem obvladovanju epidemije nove koronavirusne bolezni med uspešnejše države. Ključna za uspešno obvladovanje epidemije v prvem valu sta bili ustrezna koordinacija in reorganizacija zdravstvene službe na vseh ravneh.

V odzivu na poročilo OECD je minister Gantar še posebej poudaril reševanje težav v zvezi s kadri v zdravstvu, zlasti pomanjkanja zdravnikov na primarni ravni, in opozoril, da bi korenite strukturne reforme zdravstvenega sistema v Sloveniji morale temeljiti na najširšem možnem družbenem konsenzu.

Več