Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministra za delo na Ekonomski pregled Slovenije 2020, ki ga je izdala OECD

Danes obeležujemo deseto obletnico pridružitve Slovenije Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na Brdu pri Kranju je ob tej priložnosti potekala videkonferenca, udeležence je uvodoma nagovoril tudi generalni sekretar OECD Jose Angel Gurria. Na konferenci, na kateri je bil predstavljen tudi Ekonomski pregled Slovenije 2020, je kot govorec sodeloval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Minister Janez Cigler Kralj se je odzval na aktualno področje staranja prebivalstva ter njegov vpliv na področje socialnega skrbstva in trga dela.

Poudaril je, da je področje celostne oskrbe starejših tudi zanj izjemno pomembno in je ena prioritet njegovega ministrovanja. Druga prioriteta je odziven trg dela. »Vemo, da je letošnja situacija na trgu dela še posebej zahtevna. Zato sem zadovoljen, da je OECD poročilo namenilo posebno pozornost analizi posledic pojava pandemije za gospodarstvo Slovenije, ob tem pa OECD prepoznava ustreznost ukrepov za podporo delovnim mestom in ohranjanju dohodka, na kar nakazuje zgolj zmerna rast brezposelnosti. Ponosen sem, da nam je uspelo s pravšnjimi ukrepi zajeziti pretiran odliv v brezposelnost ter ohraniti blizu 300 000 delovnih mest.«
Minister je zagotovil, da Slovenija prepoznava izzive, opisane v Ekonomskem pregledu, v veliki meri vezane na trend staranja ob zahtevi vzdrževanja konkurenčnosti gospodarstva kot tudi ohranjanja socialne države. Pokojninski sistem bomo, če bomo želeli zagotoviti njegovo dolgoročno vzdržnost ter medgeneracijsko pravičnost, morali družbenim izzivom prilagajati tudi v prihodnje. Vsaka sprememba pa zahteva čas in soglasje o ključnih parametrih sprememb sistema. Tudi področje dolgotrajne oskrbe predstavlja visoko prioriteto Slovenije in je v fazi zakonske ureditve, je dejal minister Janez Cigler Kralj.

Staranje prebivalstva vpliva tudi na oblikovanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za vključevanje na trg dela. Ministrstvo se zaveda pomena daljšanja delovne aktivnosti zaposlenih, opremljenih z veščinami in znanji digitalne tehnologije za realizacijo ciljev vključujoče rasti v starajoči se družbi, zato se že izvajajo projekti v ta namen.

Minister je ob zaključku poudaril tudi svoja prizadevanja za socialni dialog in dejal, da socialni partnerji v procesu prepoznavanja izzivov, kreiranja politik, izvajanja ter spremljanja reform predstavljajo ključne enakovredne partnerje z bogatim znanjem in izkušnjami, kar pripomore k celostnemu pristopu k izzivom, s katerimi se Slovenija sooča na poti h konkurenčnejši in hkrati vključujoči družbi.