Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev Ekonomskega pregleda 2020 in obeležitev 10. obletnice članstva Slovenije v OECD

Zainteresirani javnosti in prisotnim medijem so bila pod vodstvom ministra za finance mag. Andreja Širclja predstavljena mnenja na izsledke poročila, ki so ga pripravili strokovnjaki OECD. V Ekonomskem pregledu 2020 so se osredotočili na aktualno področje staranja prebivalstva ter vpliv le tega na področje zdravstva in trga dela. Svoje mnenje sta podala tudi minister za družino, delo in socialne zadeve Janez Cigler Kralj in minister za zdravje Tomaž Gantar. Generalni sekretar OECD Angel Gurria pa je predstavil ključne izsledke Ekonomskega pregleda ter ključna priporočila Sloveniji.

Oder sejne sobe v Kongresnem centru Brdo. Na odru za mizo sedijo (od leve prosti desni) ministri Gantar, Šircelj, Logar in Cigler Kralj. Za njihovim hrbtom na projektnem platnu se preko videokonference oglašajo štirje predstavniki OECD.

Predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo | Avtor Ministrstvo za finance

»Analiza se osredotoča na zelo aktualno področje staranja prebivalstva in predvsem posledice le tega tako na dolgoročno stabilnost javnih financ, kot tudi na področje trga dela in zdravstvenega varstva,« je uvodoma dejal minister in dodal, da dokument predstavlja izčrpno analizo zelo relevantnih področij, ki so ključne pri načrtovanju prihodnjega razvoja in blaginje vseh.

V nadaljevanju se je minister osredotočil na krizo, ki jo je povzročila epidemija Covid-19. »Tudi OECD priznava, da je Slovenija reagirala hitro in pravilno, ter da je situacija v primerjavi z drugimi državami relativno ugodna. Zaradi močnega upada proizvodnje je bil potreben velik fiskalni odziv, da bi povečali zdravstvene zmogljivosti, nadomestili izgubljeni dohodek gospodinjstev in preprečili številčne stečaje podjetij,« je dejal minister in poudaril, da podatki Združenih narodov kažejo, da Slovenija po indeksu odziva na COVID-19 zaseda izjemno 7. mesto med 166 državami.

Minister za finance je o demografskih spremembah dejal, da bo potrebno obstoječe sisteme prilagoditi tako, da se lahko spopadajo s spremenjeno starostno strukturo ter tudi spremembami, ki bodo posledica tehnološkega napredka. »Potrebujemo sistem, ki bo finančno vzdržen in hkrati dostopen, kakovosten in ne obremenjujoč za upravičence, njihove najbližje in zaposlene v teh institucijah,« je še dodal minister, ki pravi, da ne potrebujemo dragih študij, ampak konkretne rešitve.

Mag. Šircelj je ob koncu predstavitve opozoril, da naša ključna prioriteta še vedno ostaja zdravje posameznikov. Natančni, pravočasni in izčrpni podatki o zdravstvenem stanju ljudi so bistveni za nadzorovanje morebitnega ponovnega širjenja virusa in hitro odzivanje nanj ter s tem zagotavljanja večje varnosti ljudi.

»Finančni sistem je stabilen in banke so likvidne. Tudi po končanih zajezitvenih ukrepih bomo nadaljevali s spodbujanjem investicij za dosego novih skupnih evropskih ciljev prehoda v bolj zeleno in digitalno gospodarstvo,« je svoj nagovor sklenil minister Šircelj.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (kratica OECD) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki sprejemajo načela predstavniške demokracije in svobodnega trga. Začetek organizacije sega v leto 1948, z namenom povojne obnove Evrope. Kasneje so bile v članstvo sprejete tudi ne-evropske države.

Slovenija je postala članica OECD leta 2010, članstvo pa Sloveniji prinaša številne koristi: višji standardi na področju mednarodnega poslovanja, izmenjavo izkušenj in dobrih praks med državami, zlasti pri pripravi in izvedbi strukturnih reform, boljše možnosti za mednarodno ekonomsko sodelovanje in vključitev v področne primerjalne študije kot je npr. Ekonomski pregled. Te študije nudijo pregled stanja in konkretnih priporočil za izboljšave in povečujejo prepoznavnost na posameznih področjih in zaupanje širše mednarodne skupnosti.

Obeležitev 10. obletnice Slovenije v OECD je z nagovorom pospremil minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar.