Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Radioaktivnost v okolju

  Radioaktivnost, nadzor radioaktivnosti v okolju, pregled meritev radioaktivnosti v okolju, letna poročila ter raziskovalne študije na temo radioaktivnosti v okolju

 • Jedrski in sevalni objekti

  V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, en manj pomemben sevalni objekt in en objekt državne infrastrukture.

 • Izvajanje sevalne dejavnosti

  Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost.

  Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

 • Jedrske in radiološke nesreče

  Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov ionizirajočega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.

 • Neširjenje in jedrsko varovanje

  Dolgoletni pristopi, ukrepi in politike proti širjenju jedrskega orožja se preko mednarodnih sporazumov in pobud pretočijo v nacionalni slovenski sistem, pri čemer morajo vsi subjekti, ki posedujejo jedrske snovi (in jedrsko blago) voditi ustrezne evidence in morajo dovoliti pregled predstavnikom mednarodnih organizacij. Področje jedrskega varovanja je po drugi strani precej mlajše in se neprenehoma nadgrajuje. Ob vidiku fizičnega varovanja jedrskih objektov in jedrskih snovi, vključno s prevozom, gre za obširen niz drugih ukrepov - obsegajoč preprečevanje, zaznavanje in ukrepanje v primeru kraje, sabotaže ali drugih zlonamernih dejanj, tudi z radioaktivnimi snovmi, pa tudi za pomembnost kibernetske varnosti, v povezavi s prej omenjenim.

Iskalnik