Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Inšpektoratu za kulturo in medije izvajamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, arhive in arhivsko gradivo, medije in avdiovizualno kulturo, knjižničarstvo in obvezni izvod publikacij ter uresničevanje javnega interesa za kulturo. Na področju javne rabe slovenščine in predpisa o Radioteleviziji Slovenija si delimo pristojnost inšpekcijskih nadzorov z drugimi inšpekcijskimi organi.

Vodstvo

Z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na navedenih področjih sledimo cilju odpravljanja nepravilnosti in neskladnosti s predpisi, nekatere nepravilnosti obravnavamo tudi v postopkih o prekršku. V skladu s pooblastili zbiramo podatke o dejanskem stanju, dokaze z izvajanjem ogledov (predvsem terenskih po celotni državi), pridobivamo dokumentacijo, strokovna mnenja, izjave prič, vodimo izvršilne postopke ter svoje odločitve oblikujemo v obliki sklepov in odločb. V okviru postopka o prekršku odločamo o odgovornosti storilca za prekršek in določamo sankcije, tako denarne kot nedenarne.