GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Predstavljamo Republiko Slovenijo pri drugih državah in v mednarodnih organizacijah, spremljamo mednarodne politične in gospodarske razmere ter krepimo odnose Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Sodelujemo pri pogajanjih z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter pri postopkih za sklenitev mednarodnih aktov, vodimo njihovo evidenco in jih hranimo. Spodbujamo in usklajujemo sodelovanje s tujino na političnem, gospodarskem, izobraževalnem, kulturnem in znanstveno-tehničnem področju ter na drugih področjih, posebno pozornost namenjamo varovanju interesov Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, slovenskim manjšinam v sosednjih državah in Slovencem po svetu.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Dokumenti

  • Strategija zunanje politike Republike Slovenije

    Mir, varnost, blaginja, urejeni dvostranski odnosi, močna EU in močan multilateralni sistem ter prepoznavnost Slovenije so temeljni cilji slovenske zunanje politike.
    Strategije in programi | Ministrstvo za zunanje zadeve
  • Letna poročila

    Letna poročila ministrstva za zunanje zadeve.
    Poročila | Ministrstvo za zunanje zadeve