Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Z vključevanjem javnosti pri oblikovanju ali izboljševanju predpisov in pomembnih razvojnih ter strateških dokumentov želimo preveriti celovitost predvidenih rešitev in obenem prepoznati potencialne vsebine, ki jih je treba dodatno nasloviti. Obenem pa želimo zagotoviti čim bolj odprto in pregledno pripravo predpisov in dokumentov. Predlagane dopolnitve, popravke in komentarje, ki jih javnost po elektronski pošti, preko portala eDemokracija ali po navadni pošti posreduje v času javne razprave, proučimo in smiselno upoštevamo. V skladu z veljavno Resolucijo o normativni dejavnosti je za obdobje sodelovanja javnosti predvideno trajanje 30 do 60 dni. Trajanje je odvisno od obsežnosti in kompleksnosti dokumenta oziroma predpisa, ki je v javni razpravi.