Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Za delovno področje dolgotrajne oskrbe je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Darovanje delov človeškega telesa (organov in tkiv)

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Zdravstvena dejavnost

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje