Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o predlogu Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 2. decembra 2022.

Način oddaje sprememb in dopolnitev:
- na elektronski naslov gp.mz@gov.si (s sklicem na št. 0070-245/2022) oziroma
- po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, s pripisom "Javna razprava – predlog Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030", Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Pripombe in predloge je potrebno podati k posameznim vsebinam v eni od predlaganih oblik:
- navedba poglavja na katerega se pripomba oziroma predlog nanaša + predlagano besedilo oziroma pripombe + obrazložitev (neobvezno)
 ali
- v samem besedilu predloga strategije dodati novo predlagano besedilo ali pripombe + jasno označiti katero prvotno besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (neobvezno).

Načelne pripombe morajo biti označene kot načelne (splošne) pripombe. Če se ne nanašajo na predlog Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 kot celoto, je potrebno navesti na katero poglavje ali ožji sklop členov se nanašajo.

Vljudno vabljeni!