Skoči do osrednje vsebine

Oskrba ran, stom in inkontinence

Rok za prijavo je potekel.

Datum objave: 24. 7. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence.

Način predložitve pripomb in predlogov:

v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 25. 8. 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 900-513/2017) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)