Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Rok za prijavo je potekel.

Datum objave: 4. 12. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Način predložitve pripomb in predlogov:

v samem besedilu se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
prvotnega besedila se ne briše.
Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 19. decembra 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 0070-120/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)