Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Nacionalnega programa na področju drog 2022 – 2030

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za zdravje smo pripravili predlog novega Nacionalnega programa na področju drog za obdobje 2022 - 2030. S tem dokumentom želimo nadalje razvijati uravnotežen in celovit sistem reševanja problematike prepovedanih drog v Sloveniji, ki temelji na domači in mednarodni zakonodaji, relevantnih znanstvenih spoznanjih in strokovnih smernicah.

Z namenom priprave čimbolj usklajenega predloga novega Nacionalnega programa na področju drog 2022 - 2030 vas vabimo k javni razpravi. Svoje predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najpozneje do 3. januarja 2023.

Način oddaje sprememb in dopolnitev:
- na elektronski naslov gp.mz@gov.si (s sklicem na št. 0070-260-2022) oziroma
- po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, s pripisom "Javna razprava – predlog Nacionalnega programa na področju drog«, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Pripombe in predloge k posameznim poglavjem in točkam, prosimo, podajte na način:

• navedba odstavka in vrstice poglavja, podpoglavja ali točke, skupaj s predlaganim besedilom sprememb in obrazložitvijo (neobvezno), ali

• v samem besedilu poglavja, podpoglavja ali točki dodati novo besedilo ali pripombe, skupaj z natančno označbo katero besedilo se spreminja in obrazložitvijo (neobvezno), pri tem ne brisati prvotnega teksta.

Načelne pripombe morajo biti označene kot načelne (splošne) pripombe. Če se ne nanašajo na Nacionalni program kot celoto, je treba navesti na katero poglavje, podpoglavje ali točko se nanašajo.

Vljudno vabljeni!