Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Z vključevanjem javnosti pri oblikovanju ali izboljševanju predpisov in pomembnih razvojnih ter strateških dokumentov želimo preveriti celovitost predvidenih rešitev in obenem prepoznati potencialne vsebine, ki jih je treba dodatno nasloviti. Obenem pa želimo zagotoviti čim bolj odprto in pregledno pripravo predpisov in dokumentov. Predlagane dopolnitve, popravke in komentarje, ki jih javnost po elektronski pošti, preko portala eDemokracija ali po navadni pošti posreduje v času javne razprave, proučimo in smiselno upoštevamo. V skladu z veljavno Resolucijo o normativni dejavnosti je za obdobje sodelovanja javnosti predvideno trajanje 30 do 60 dni. Trajanje je odvisno od obsežnosti in kompleksnosti dokumenta oziroma predpisa, ki je v javni razpravi.

Osnutek Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 (v nadaljevanju NPOSB 2020-2030)

Datum objave: 21. 10. 2020

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 (v nadaljevanju NPOSB 2020-2030) s prilogami.

Način predložitve pripomb in predlogov:

- na priloženem obrazcu.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 21. novembra 2020.

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov gp.mz@gov.si (s sklicem na št. 0071-2/2020) oziroma po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, s pripisom Javna razprava – ime dokumenta), Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 

Osnutek Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Datum objave: 4. 12. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Način predložitve pripomb in predlogov:

 • v samem besedilu se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
 • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
 • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 19. decembra 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 0070-120/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)

Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih

Datum objave: 11. 11. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutka Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih

Način predložitve pripomb in predlogov:

 • v samem besedilu se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
 • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
 • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 11. decembra 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 0070-110/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)

Osnutek akcijskega načrta (2019–2022) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025

Datum objave: 5. 11. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku akcijskega načrta (2019-2022) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025.

Način predložitve pripomb in predlogov:

- na priloženem obrazcu.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 5. decembra 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 0071-4/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)

Oskrba ran, stom in inkontinence

Datum objave: 24. 7. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence.

Način predložitve pripomb in predlogov:

 • v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
 • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
 • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 25. 8. 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 900-513/2017) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)

Nove prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte

Datum objave: 4. 6. 2019

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: podaljšan do vključno 31. 8. 2019.

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 4110-38/2016)

Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030

Datum objave: 4. 7. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi: "Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030".

Način predložitve pripomb in predlogov:

 • v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
 • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
 • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 5. 8. 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 187-375/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030)