GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Oskrba ran, stom in inkontinence

Datum objave: 24. 7. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence.

Način predložitve pripomb in predlogov:

  • v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
  • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
  • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 25. 8. 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 900-513/2017) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – ime dokumenta)

Nove prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte

Datum objave: 4. 6. 2019

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: podaljšan do vključno 31. 8. 2019.

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 4110-38/2016)

Zaključene javne razprave

Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030

Datum objave: 4. 7. 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi: "Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030".

Način predložitve pripomb in predlogov:

  • v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
  • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
  • prvotnega besedila se ne briše.

Rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev: do vključno 5. 8. 2019

Način oddaje sprememb in dopolnitev: na elektronski naslov (s sklicem na št. 187-375/2019) ali po navadni pošti (s pripisom Javna razprava – Strategija za zmanjšanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2019-2030)