Skoči do osrednje vsebine

Sektor za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj

V Sektorju za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj urejamo področje preprečevanja dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni in stanja v vseh starostnih obdobjih in okoljih. V okviru preprečevanja tveganih vedenj in stanj urejamo področje tvegane in škodljive rabe alkohola, preprečevanja odvisnosti od drog ter področje nadzora nad tobakom. Na področju drog vodimo tudi upravne postopke za izdajo dovoljenj za uvoz prepovedanih drog in izdajo dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov. V sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja zdravja skrbimo za krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni med ranljivimi skupinami in za zmanjševanja neenakosti v zdravju. V okviru sektorja deluje tudi projektna enota za izvajanje preventivnih dejavnosti, ki spremlja, koordinira in izvaja kohezijske projekte.

 

Področja dela

  • Obvladovanje nenalezljivih bolezni

    Nenalezljive bolezni, kronične bolezni, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak, preventivni zdravstveni pregledi, redke bolezni, demenca, nacionalni program na področju sladkorne bolezni, državni program obvladovanja raka, nacionalna točka redkih bolezni, strategija obvladovanja demence

  • Preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti

    Kajenje, tobak in povezani izdelki, sistem sledljivosti tobačnih izdelkov, odvajanje od kajenja, alkohol, pitje alkohola, prepovedane droge, zasvojenost

Iskalnik