Skoči do osrednje vsebine

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

V Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na področju izobraževanja, znanosti in športa opravljamo strokovne naloge, ki so predmet dvo- in večstranskega sodelovanja ter evropskih zadev.

Pripravljamo in usklajujemo mednarodne dejavnosti ministra doma in v tujini, usklajujemo pripravo in spremljamo izvedbo sporazumov in drugih dvostranskih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami. Aktivno sodelujemo pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami ter spremljamo predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa.

Poleg tega vodimo notranje usklajevanje v zvezi z EU ter spremljamo delo in usmerjamo usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov za področje izobraževanja.

Bilaterala

Bilateralno znanstveno sodelovanje primarno poteka na podlagi sporazumov in programov o bilateralnem znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki opredeljujejo vrsto in načine sodelovanja med državama. Najbolj pogost mehanizem bilateralnega sodelovanja je izvedba skupnih javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, v okviru katerih se zagotavljajo sredstva za podporo mobilnosti slovenskih raziskovalk in raziskovalcev ter gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji. Na takšen način se trenutno aktivno izvaja bilateralno sodelovanje z 17 državami po vsem svetu.  

Na področju športa bilateralno sodelovanje poteka na podlagi memorandumov o sodelovanju. 

Na področju izobraževanja bilateralno sodelovanje poteka na podlagi t.i. krovnih sporazumov med vladama sodelujočih držav, ki navadno poleg izobraževanja obsegajo še področji znanosti in kluture.

Bilateralno znanstveno sodelovanje

Bilateralno znanstveno sodelovanje, v okviru katerega sodelujoči državi podpirata tudi raziskovalne bilateralne projekte (sofinanciranje raziskovalnega dela) trenutno poteka s Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike in Državo Izrael. V prihodnje na MIZŠ načrtujemo podporo tovrstnemu bilateralnemu sodelovanju tudi z nekaterimi drugimi državami.