Skoči do osrednje vsebine

Sektor pripravlja vsebine s področja obrambe, zaščite, reševanja in pomoči v programskih dokumentih za izvajanje evropske kohezijske politike, Načrta za okrevanje in odpornost in drugih projektov z namenom pridobivanja finančnih sredstev v okviru finančnih instrumentov/programov Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 in NextGeneration EU.

V okviru ministrstva izvaja, vodi, usklajuje in usmerja aktivnosti za izvajanje projektov z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami Ministrstva za obrambo in organi v sestavi. Prav tako usklajuje aktivnosti na medresorski ravni, z zunanjimi ustanovami ter partnerji v Sloveniji in tujini. Skrbi za prenos dobrih praks na področju pridobivanja evropskih sredstev ter izvajanja projektov sofinanciranih iz teh sredstev v redno delo Ministrstva za obrambo in organov v sestavi. V sklopu priprave poročil in odločanja na Upravnem organu, Odboru za spremljanje izvajanja EKP v Republiki Sloveniji ter Evropski komisiji vodi, spremlja, pripravlja in usklajuje potrebne aktivnosti.