Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za učinkovit boj proti podnebno pogojenim nesrečam

Slovenija bo skladno s sporazumom o partnerstvu z Evropsko komisijo in včeraj potrjenim operativnim programom evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 del sredstev namenila za aktivnosti, ki jih bo izvajala Uprava za zaščito in reševanje.

Sporazum o partnerstvu med Evropsko komisijo in Slovenijo, ki sta ga včeraj v Ljubljani podpisala evropska komisarka za kohezijo in reforme ter slovenski minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027, predvideva 3,26 milijarde evrov evropskih kohezijskih sredstev. Uprava za zaščito in reševanje bo izvajala aktivnosti za naložbe, ki se nanašajo na ustrezno opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za odziv na poplave, velike požare v naravi ter žled in neurja.

Na področju prilagajanja podnebnim spremembam bo Evropska komisija podprla naložbe, povezane z upravljanjem tveganj poplav, velikih požarov v naravnem okolju ter žleda in neurij. Gre za tveganja, ki so med različnimi vrstami naravnih nesreč v zadnjih dvanajstih letih povzročila kar 88 odstotkov škode. Velik del kohezijskih sredstev bo namenjen naložbam za dvig protipoplavne varnosti, ki jih bo izvajalo Ministrstvo za okolje in prostor, naložbam za nadgradnjo sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne dogodke pod okriljem Agencije za okolje ter naložbam za ustrezno opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za odziv na poplave, velike požare v naravi ter na žled in neurja. Nad slednjimi naložbami bo bdelo Ministrstvo za obrambo skupaj z Upravo za zaščito in reševanje. Gre za komplementarne ukrepe z načrtovanimi aktivnostmi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo pripomogli k upravljanju nesreč z visokim tveganjem tako z vidika preventive, kot z vidika pripravljenosti in odziva nanje. 

Za uresničitev načrtovanih ukrepov je bil na podlagi vsebine sporazuma pripravljen tudi Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, ki ga je na včerajšnji seji potrdila Vlada Republike Slovenije. V njem so naložbe na področju prilagajanja podnebnih sprememb, ki bodo izvedene do leta 2029, podrobneje opredeljene. Dokončna uskladitev programa z Evropsko komisijo in njegova formalna potrditev je previdena do konca leta 2022.