Skoči do osrednje vsebine

Za področje zaščite, reševanja in pomoči do leta 2027 izdatna evropska sredstva

V organizaciji Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj v Narodni galeriji v Ljubljani potekala potrditev Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Udeležila sta se je državni sekretar za obrambo Rudi Medved in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

V novem programskem obdobju, v katerega smo vstopili s simbolično potrditvijo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, je Sloveniji na področju kohezijske politike na voljo 3,2 milijarde evrov sredstev iz vseh štirih skladov kohezijske politike – Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Sklada za pravični prehod. V program za izvajanje evropske kohezijske politike sta Ministrstvo za obrambo in Uprava za zaščito in reševanje uvrstila več ukrepov s področja zaščite, reševanja in pomoči, katerih skupna vrednost je 25 milijonov evrov, največ doslej, in bodo Sloveniji na razpolago iz Kohezijskega sklada.

Navedena sredstva bodo namenjena nakupu specializirane opreme za odziv na poplave ter nakupu vozil in tehničnih sredstev za gašenje velikih požarov v naravnem okolju na tleh, iz zraka oziroma na nedostopnem terenu. Kot je izpostavil državni sekretar za obrambo Rudi Medved, je tako »eden izmed prvih projektov nakup letal za gašenje kot izjemno pomembna pomoč v boju proti požarom. Dve letali v letu 2023 in dodatni dve v letu 2024 skupaj še z nekatero drugo opremo – vse to bo občutno okrepilo sposobnost sistema za zaščito in reševanje.« Poudaril je tudi, da »imamo v Sloveniji vrhunsko izurjene gasilce z dobro opremo, požar na Krasu pa je jasno pokazal, da enotam na tleh manjka izdatnejša pomoč iz zraka.«

Tudi za odziv na žled in neurja načrtujemo več ukrepov, in sicer nakup vozil in tehničnih sredstev ter vzpostavitev centra za usposabljanje za odziv na tovrstne nesreče. Sredstva slovenske udeležbe pri naštetih ukrepih na področju zaščite, reševanja in pomoči skupaj z davkom na dodano vrednost znašajo 4,4 milijona evrov in predstavljajo 15 odstotkov vrednosti načrtovanih ukrepov, zagotovljena pa bodo iz državnega proračuna.

Predvidene aktivnosti dopolnjujejo ukrepe iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki je usmerjen v spopadanje z izzivi podnebno pogojenih nesreč. So nadgradnja projekta Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni, za katerega je Uprava za zaščito in reševanje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 zagotovila 20 milijonov evrov evropskih sredstev za nakup specializiranih vozil in opreme za intervencije ob poplavah.

Za področje zaščite, reševanja in pomoči je tako v obdobju do leta 2027 zagotovljena rekordno visoka višina sredstev, ki bodo z nakupom ustrezne opreme, usposobljenostjo in infrastrukturo za podporo delovanja enot zagotovila pogoje za učinkovit, pravočasen in varen odziv na podnebno pogojene nesreče.