Skoči do osrednje vsebine

Uprava za zaščito in reševanje uspešna pri črpanju evropskih sredstev

V okviru projekta Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni, ocenjenega na 28 milijonov evrov, je Uprava za zaščito in reševanje zagotovila 20 milijonov evrov evropskih sredstev v obdobju 2014-2020.

Gre za rekordni znesek, saj Sloveniji še nikoli doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev. Nova sodobna oprema bo omogočila hiter, varen, učinkovit in koordiniran odziv ob poplavah na celotnem ozemlju Slovenije ter s tem zagotavljala večjo zaščito življenj in premoženja ob poplavah, hkrati pa omogočila visokokakovostna usposabljanja, ki so nujna za zagotavljanje pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Za nakup ustrezne opreme so bili skladno z Zakonom o javnem naročanju izvedeni trije postopki javnih naročil, nato pa sklenjene vse pogodbe, in sicer za nakup 40 specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in deset priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot. Določen del opreme je skladno s podpisanimi pogodbami že dobavljen, saj je izbrani dobavitelj avgusta lani dobavil deset priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot. Največja pogodba za dobavo 40 specialnih vozil z nadgradnjo dvigala ter navlečno roko za menjalne kontejnerje je bila sklenjena novembra lani. Rok za dobavo ostale opreme je november 2023, skladno s sklenjeno pogodbo pa je določen končni rok za dobavo kompleta opreme do konca oktobra 2024.

Dobavljena oprema bo v manjšem delu ostala na lokacijah Uprave za zaščito in reševanje, saj bo namenjena izobraževanju, v večjem delu pa bo razporejena na lokacijah neposredne poplavne ogroženosti, kjer bo v sodelovanju z občinami na poplavnih območjih in ob podpori dogovorjenih gasilskih organizacij v stalni uporabi.

S projektom Uprava za zaščito in reševanje uresničuje razvojno zastavljene cilje glede opremljanja enot in služb Civilne zaščite na vseh ravneh, ki bodo tako lahko zagotavljale svojo odzivnost in operativno učinkovitost ob poplavah. Te predstavljajo največje tveganje med vsemi nesrečami, ki nastanejo kot posledica izrednih vremenskih pojavov in podnebnih sprememb.