Skoči do osrednje vsebine

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Ministrstvo za kulturo je odgovorno za uresničevanje številnih zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela s podpisom različnih mednarodnih aktov s področja človekovih pravic, predvsem Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter iz njiju izhajajočih konvencij, protokolov, listin in podobno. Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice zagotavlja, da se te pravice uresničujejo premišljeno in usklajeno na različnih področjih, od varovanja kulturne dediščine prek medijev in skrbi za jezikovno politiko do ustvarjalnosti.

Zato spremljamo razmere, se posvetujemo z deležniki in analiziramo potrebe s področja ranljivih družbenih skupin, predvsem etničnih skupnosti in invalidov.

Predlagamo zakonske in druge ukrepe, ki tem skupnostim omogočajo ohranjanje in razvoj lastnih kultur ter dostop vsakogar do bogate zakladnice vseh vrst kulture.

Finančno podpiramo kulturne projekte, ki omogočajo družbeno vključevanje in družbeno sožitje.

Z drugimi ministrstvi zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih ustanovah, ki skrbijo za uresničevanje človekovih pravic, in sodelujemo pri oblikovanju posebnih ukrepov, ki krepijo medkulturni dialog.

Iskalnik