Skoči do osrednje vsebine

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ministrstvo za kulturo je odgovorno za uresničevanje številnih zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela s podpisom različnih mednarodnih aktov s področja človekovih pravic, predvsem Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter iz njiju izhajajočih konvencij, protokolov, listin in podobno. Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice zagotavlja, da se te pravice uresničujejo premišljeno in usklajeno na različnih področjih, od varovanja kulturne dediščine prek medijev in skrbi za jezikovno politiko do ustvarjalnosti.

Zato spremljamo razmere, se posvetujemo z deležniki in analiziramo potrebe s področja ranljivih družbenih skupin, predvsem etničnih skupnosti in invalidov.

Predlagamo zakonske in druge ukrepe, ki tem skupnostim omogočajo ohranjanje in razvoj lastnih kultur ter dostop vsakogar do bogate zakladnice vseh vrst kulture.

Finančno podpiramo kulturne projekte, ki omogočajo družbeno vključevanje in družbeno sožitje.

Z drugimi ministrstvi zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih ustanovah, ki skrbijo za uresničevanje človekovih pravic, in sodelujemo pri oblikovanju posebnih ukrepov, ki krepijo medkulturni dialog.

Področje in teme

 • Kulturna raznolikost

  Manjšinske etnične skupnosti, finančne podpore za manjšinske kulturne vsebine, ranljive družbene skupine, medkulturni dialog, mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

 • Mednarodne zaveze s področja varovanja kulturne raznolikosti

  Države pogodbenice najpomembnejših mednarodnih paktov, konvencij in protokolov Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope s področja človekovih pravic morajo v skladu z njihovimi določbami odborom, ki nadzorujejo njihovo uresničevanje, redno poročati o sprejetih ukrepih za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. Tem odborom redno in periodično poroča tudi Slovenija. Za pripravo teh poročil je v Sloveniji že ves čas pristojna Medresorska delovna komisija za človekove pravice, ki jo je ustanovila vlada in deluje pod vodstvom Ministrstva za zunanje zadeve.

  Sodelujemo v Medresorski delovni komisiji za človekove pravice in pripravljamo prispevke o uresničevanju mednarodnih zavez s področja človekovih pravic z delovnega področja Ministrstva za kulturo.

 • Finančne podpore kulturni raznolikosti

  Pripravljamo in izvajamo javne pozive in javne razpise za kulturne programe in kulturne projekte, ki jih izvajajo ali vključujejo pripadnike različnih manjšinskih skupnosti.

 • Medkulturni dialog