Skoči do osrednje vsebine

V Službi za izvajanje kohezijske politike usklajujemo programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva, aktivnosti povezane s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja in aktivnosti povezane s področjem Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter Norveškega finančnega mehanizma.

V sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih za področje kohezijske politike, v strokovnih in programskih telesih EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Skrbimo za sistem upravljanja in nadzora, projekte tehnične pomoči, pripravljamo interna navodila za področje kohezijske politike ter izvajamo preverjanja na kraju samem.