Skoči do osrednje vsebine

Peter Baroš

Avtor: Ministrstvo za kulturo

Peter Baroš je leta 2009 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz sociologije kulture in filozofije. Z Ministrstvom za kulturo je sodeloval že kot študent, v tedanjih Sektorju za evropske zadeve in kulturni razvoj ter Direktoratu za umetnost, leta 2010 pa se je zaposlil kot svetovalec za področje glasbenih umetnosti.

Svojo poklicno pot je nadaljeval v SIGIC-u in v njem leta 2014 prevzel funkcijo generalnega sekretarja. Pod okriljem SIGIC-a je vodil številne projekte, povezane predvsem z mednarodnimi sodelovanji, glasbenim založništvom ter usposabljanji za krepitev kapacitet in profesionalizacije v glasbenem sektorju. Bil je krovni organizator prireditve Praznik glasbe ter vodja pilotne pisarne za glasbeni izvoz Music Slovenia. Kot panelist je sodeloval na številnih glasbenih konferencah v tujini. Bil je predsednik svetovne zveze glasbenoinformacijskih centrov IAMIC ter nacionalni koordinator za glasbo na področju kulturne in umetnostne vzgoje.