Skoči do osrednje vsebine

V Službi za izvajanje kohezijske politike usklajujemo načrtovanje in izvajanje kohezijske politike ministrstva in aktivnosti povezane z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih za področje kohezijske politike in Mehanizma za okrevanje in odpornost. Skrbimo za sistem upravljanja in nadzora, pripravljamo interna navodila ter izvajamo preverjanja na kraju samem.