GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na področju izobraževanja, znanosti in športa opravljamo strokovne naloge, ki so predmet dvo- in večstranskega sodelovanja ter evropskih zadev.

Pripravljamo in usklajujemo mednarodne dejavnosti ministra doma in v tujini, usklajujemo pripravo in spremljamo izvedbo sporazumov in drugih dvostranskih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami. Aktivno sodelujemo pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami ter spremljamo predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa.

Poleg tega vodimo notranje usklajevanje v zvezi z EU ter spremljamo delo in usmerjamo usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov za področje izobraževanja.