Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije / Slovenian Presidency to the European Union

 

Srečanje skupine visokih uradnikov na področju izobraževanja in usposabljanja / Meeting of the High Level Group on Education and Training

Sestanek skupine uradnikov na visoki ravni na področju izobraževanja in usposabljanja omogoča državam članicam prostor za razpravo o evropski izobraževalni politiki in uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora ter za pospeševanje trenutnega razvoja. Plenarno zasedanje in delo v manjših skupinah bo priložnost za tematske prispevke in podrobne razprave o temah EU o izobraževanju in usposabljanju.

The meeting of the High-Level Group provides the Member States with a platform to discuss European education policy and the realization of the European Education Area and to drive forward current developments. The plenary and smaller break-out sessions will provide an opportunity for thematic input and detailed discussion of EU education and training topics.

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

V Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na področju izobraževanja, znanosti in športa opravljamo strokovne naloge, ki so predmet dvo- in večstranskega sodelovanja ter evropskih zadev.

Pripravljamo in usklajujemo mednarodne dejavnosti ministra doma in v tujini, usklajujemo pripravo in spremljamo izvedbo sporazumov in drugih dvostranskih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami. Aktivno sodelujemo pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami ter spremljamo predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa.

Poleg tega vodimo notranje usklajevanje v zvezi z EU ter spremljamo delo in usmerjamo usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov za področje izobraževanja.

Bilaterala

Bilateralno znanstveno sodelovanje primarno poteka na podlagi sporazumov in programov o bilateralnem znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki opredeljujejo vrsto in načine sodelovanja med državama. Najbolj pogost mehanizem bilateralnega sodelovanja je izvedba skupnih javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, v okviru katerih se zagotavljajo sredstva za podporo mobilnosti slovenskih raziskovalk in raziskovalcev ter gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji. Na takšen način se trenutno aktivno izvaja bilateralno sodelovanje z 17 državami po vsem svetu.  

Na področju športa bilateralno sodelovanje poteka na podlagi memorandumov o sodelovanju. 

Na področju izobraževanja bilateralno sodelovanje poteka na podlagi t.i. krovnih sporazumov med vladama sodelujočih držav, ki navadno poleg izobraževanja obsegajo še področji znanosti in kluture.

Bilateralno znanstveno sodelovanje

Bilateralno znanstveno sodelovanje, v okviru katerega sodelujoči državi podpirata tudi raziskovalne bilateralne projekte (sofinanciranje raziskovalnega dela) trenutno poteka s Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike in Državo Izrael. V prihodnje na MIZŠ načrtujemo podporo tovrstnemu bilateralnemu sodelovanju tudi z nekaterimi drugimi državami.