GOV.SI

Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Direktoratu za trajnostno mobilnost in prometno politiko opravljamo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost, prometno politiko, javni potniški promet in mednarodne zadeve ter protokol.

Sem sodi priprava strateških dokumentov, strokovnih podlag, predpisov in ukrepov s področja prometne politike (Strategija in Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa), trajnostne mobilnosti in javnega potniškega prometa ter mednarodnih zadev s področja prometa.

V direktoratu skrbimo za spremljanje in usklajenost z evropsko prometno politiko, izvajanje prometne politike Republike Slovenje, za njeno vpetost v vse-evropsko prometno omrežje in prometna omrežja tretjih držav ter okvire financiranja ukrepov prometne politike in trajnostne mobilnosti iz virov EU. Pripravljamo in spremljamo razpise na področju trajnostne mobilnosti, vključno s spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti in kombiniranega prevoza ter predlaganjem ukrepov za razvoj in urejanje prometa. Sodelujemo tudi pri usklajevanju ukrepov na področju okolja in klimatskih sprememb, ki se nanašajo na področje prometa in spremlja evropske zadeve in mednarodne odnose z delovnih področij ministrstva.

Sektorji direktorata