Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti Direktorata za turizem usmerjamo v oblikovanje ukrepov in zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja na državni ravni za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma. Prizadevamo si za povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu z aktivnim sodelovanjem s številnimi partnerji zasebnega sektorja in civilne družbe. Pripravljamo in izvajamo strategijo in politiko spodbujanja razvoja turizma. Zagotavljamo sistemske pogoje za razvoj turizma s pripravo zakonodaje in drugih predpisov s področja turizma in gostinstva. Izvajamo ukrepe, usmerjene v koriščenje sredstev evropskih strukturnih skladov, in aktivno sodelujemo v mednarodnih organizacijah s področja turizma.

Za obravnavo pomembnih vsebinskih vprašanj s področja turizma je bil dne 29. 4. 2020 ustanovljen Strokovni svet za turizem, kot strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Iskalnik