Skoči do osrednje vsebine

Sektor za trgovinsko politiko spremlja skupno trgovinsko politiko in sodeluje na tem področju v delovnih telesih Sveta EU, Evropske komisije in na večstranski ravni. Skupna trgovinska politika je v pristojnosti EU, temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovine s tretjimi državami. Ti sporazumi se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne naložbe in naložbene sporazume, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah. Poleg tega v sektorju vodimo postopke za izdajo dovoljenj za izvoz, prenos blaga z dvojno rabo in posredovanje za tako blago, postopke za sklenitev dvostranskih sporazumov o zaščiti investicij, (so)financiramo projekte mednarodne razvojne pomoči prek Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj (v nadaljnjem besedilu: UNIDO) in Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: CMSR) ter vodimo postopke za omejevalne ukrepe.

Iskalnik