Skoči do osrednje vsebine

Odnosi Slovenija - Severna Makedonija

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Politično sodelovanje

Odnosi med Slovenijo in Severno Makedonijo so tradicionalno prijateljski in partnerski. Med državama poteka intenzivno sodelovanje in stalen dialog tako na politični, gospodarski, kot na kulturni in znanstveni ravni. Slovenija že ves čas politično, strokovno in tehnično podpira Severno Makedonijo pri njenem pristopanju k EU. Prav tako je intenzivno podpirala članstvo v NATU - cilj, ki ga je Severna Makedonija izpolnila marca 2020.

Gospodarsko sodelovanje

Vse potrebne informacije o gospodarskem sodelovanju in poslovnih priložnostih v Severni Makedoniji najdete na spletni strani Izvozno okno.

Razvojno sodelovanje

Severna Makedonija je za Slovenijo ena izmed prioritetnih držav v nudenju mednarodne razvojne pomoči. Skladno z meddržavnim dogovorom se razvojno sodelovanje med Slovenijo in Severno Makedonijo osredotoča na varovanje okolja, predvsem na zaščito vodnih virov in gospodarjenje z odpadnimi vodami ter energetsko učinkovitost. Pri tem se daje poseben poudarek krepitvi gospodarskega razvoja in uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter posodobitvi javne uprave in usposabljanju s področja približevanja EU.

Od leta 2015 je Slovenija za razvojne projekte in programe v Severni Makedoniji namenila že preko 16 milijonov evrov. Pregled zaključenih projektov je na voljo na arhivski strani zunanjega ministrstva.

Kulturno sodelovanje

Več o promociji slovenske kulture v državi izveste na portalu Culture.si.

Na voljo vam je tudi koledar kulturnih dogodkov slovenskih umetnikov v državi.

Slovenska skupnost v Severni Makedoniji

V Severni Makedoniji po ocenah živi več kot 1200 Slovencev.

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so Slovenci v Severni Makedoniji začutili potrebo in željo, da se bolj organizirajo, sestajajo ter družijo v svoji novi domovini. Tako so 30. septembra 1994 registrirali Slovensko društvo, ki so ga 10. januarja 1999 preimenovali v Slovensko združenje France Prešeren v Skopju. Združenje, ki danes šteje okoli 160 članov iz vse Severne Makedonije, ima statut, programske cilje in naloge ter letni program dela. Odprto je vsem Slovencem, njihovim potomcem, sorodnikom in pa tudi vsem drugim, ki čutijo kakršnokoli povezanost s Slovenijo in njeno kulturo. Gre za nevladno, nepolitično in nepridobitno organizacijo, katere cilj je ohranitev ter širitev kulturnih in znanstvenih vrednot slovenskega naroda, jezika, kulture in folklore v Severni Makedoniji, pri čemer pa ne zanemarja vrednot makedonskega naroda, temveč je most med narodoma. Predsednica združenja je ga. Anastazija Ribarski.

Ob koncu leta 2007 so Slovenci iz Bitole ustanovili drugo slovensko združenje z imenom Triglav in za njegovo predsednico izvolili go. Tanjo Franc. Društvo spodbuja medsebojno spoznavanje in druženje, neguje društvene in kulturne vezi s Slovenijo, organizira učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika, običajev, tradicij in kulturne dediščine ter kulturno-zgodovinskih vrednot. Obenem zagotavlja razne oblike pomoči in obveščanja ter prireja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja.

26. novembra 2010 je bilo ustanovljeno še tretje združenje Slovencev v Severni Makedoniji, z imenom Slovenski center iz Skopja. V svojem rednem delovanju si prizadeva za številne dejavnosti, cilje in naloge, med katerimi so ohranjanje slovenske zavesti in promocija kulture. Za predsednika je bil izbran Sašo Stojkovski.

Dokumenti

Povezane teme

 • Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

  Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje, načrtovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja in humanitarne pomoči, prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij, ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. Njena lega nam ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Slovenci v Evropi

  Slovence lahko najdemo po vsej Evropi. Veliko se jih je iz domovine izselilo po drugi svetovni vojni, največ v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi boljših gospodarskih možnosti, preseljevanju pa smo priče tudi danes. Največ Slovencev v Evropi živi v Nemčiji.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.