Skoči do osrednje vsebine

Odnosi Slovenija - Črna gora

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Državi povezujejo prijateljski odnosi brez pomembnejših odprtih vprašanj, ter skupni interesi, predvsem na področju dvostranskega gospodarskega in drugega sodelovanja. Črna gora vidi Slovenijo kot pomembno gospodarsko partnerico ter močno podpornico in svetovalko na področju evro-atlantskih integracij. Slovenija nudi Črni gori razvojno pomoč, v pripravi je veliko razvojnih projektov.

Politično sodelovanje

Državi povezujejo prijateljski odnosi brez pomembnejših odprtih vprašanj, ter skupni interesi, predvsem na področju dvostranskega ekonomskega in drugega sodelovanja. Črna gora vidi Slovenijo kot pomembno gospodarsko partnerico ter močno podpornico in svetovalko na področju evro-atlantskih integracij. 

Kvaliteta dvostranskih odnosov med Slovenijo in Črno goro se odraža tudi v intenziteti medsebojnih stikov in obiskov na vseh ravneh. Maja 2019 se je tako na uradnem obisku v Črni gori mudil predsednik republike Borut Pahor, junija pa je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Skupščine Črne gore Ivan Brajović.

Slovenija podpira Črno goro pri nadaljnjem vključevanju v evroatlantske povezave in ji priznava prispevek k miru in stabilnosti v regiji. Kot druga država EU je ratificirala stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Odigrala je tudi pomembno vlogo pri povabilu za članstvo in pristopnih pogovorih Črne gore z Natom.

Gospodarsko sodelovanje

Vse potrebne informacije o gospodarskem sodelovanju in poslovnih priložnostih v Črni gori najdete na spletni strani Izvozno okno.

Razvojno sodelovanje

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija s Črno goro razvija programsko sodelovanje. Državi sta 7. februarja 2008 podpisali Sporazum o razvojnem sodelovanju, ki je začel veljati 30. aprila 2009. Na podlagi sporazuma sta državi imenovali člane Skupnega odbora, ki usklajuje prioritetna področja in vsebine slovenske razvojne pomoči Črni gori.

Skladno z meddržavnim dogovorom se razvojno sodelovanje s Črno goro osredotoča na področja energetike, ekologije, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, na najmanj razvite dele na severu Črne gore. Predvsem v smislu razvoja kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma ter izboljšanja obstoječe turistične ponudbe, kot prednostnih nalog gospodarske politike Črne gore v tem predelu države, pa tudi usposabljanju s področja približevanja EU in harmonizaciji z zakonodajo EU.

Od leta 2010 je Slovenija za razvojne projekte in programe v Črni gori namenila že preko 14 milijonov evrov. Pregled zaključenih projektov je na voljo na arhivski strani zunanjega ministrstva.

Kulturno sodelovanje

Slovenija preko mednarodne kulturne politike podpira usmerjenost Zahodnega Balkana k evropskim integracijam ter v okviru širjenja prostora evropske sosedske politike omogoča večjo mobilnost med državami iz tega dela Evrope in Evropsko unijo. S pomočjo članstva Slovenije v Forumu slovanskih kultur, katerega namen je vzpodbujanje kulturnega sodelovanja v najširšem pomenu besede med vsemi državami, katerih prebivalci govorijo slovanske jezike, se izraža tudi zgodovinska povezanost s širšim slovanskim prostorom.

Sodelovanje s Črno goro na področju kulture poteka na vseh nivojih in vključuje likovno, dramsko, filmsko, glasbeno in literarno umetnost. Pomembne priložnosti so v okviru mednarodnih in regionalnih povezav: Sveta Evrope, Sveta ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope – CoMoCoSEE.

Vsako leto je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov različnih manjšinskih etničnih skupnosti, na katerega se lahko prijavljajo društva in samozaposleni v kulturi ter pripadniki različnih manjšinskih skupnosti v Sloveniji. V preteklih letih je bilo sofinanciranih več projektov društev in zvez Črnogorcev v Sloveniji: Društvo rojakov iz Plava in Gusinja - Izvor, Črnogorsko društvo Črna Gora Ljubljana, Zveza črnogorskih društev Slovenije.

Več o promociji slovenske kulture v državi izveste tudi na portalu Culture.si. Na voljo vam je koledar kulturnih dogodkov slovenskih umetnikov v državi.

Dokumenti

Povezane teme

 • Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

  Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje, načrtovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja in humanitarne pomoči, prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij, ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. Njena lega nam ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Slovenci v Evropi

  Slovence lahko najdemo po vsej Evropi. Veliko se jih je iz domovine izselilo po drugi svetovni vojni, največ v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi boljših gospodarskih možnosti, preseljevanju pa smo priče tudi danes. Največ Slovencev v Evropi živi v Nemčiji.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.