Skoči do osrednje vsebine

Črna gora

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Varnost potovanj

Ni podatkov o varnostnih razlogih, zaradi katerih bi odsvetovali potovanje. Svetujemo običajno previdnost.

Vstop v Črno goro

Slovenski državljani za vstop v Črno goro vizuma ne potrebujejo.

Slovenskim državljanom vizum ni potreben in lahko v Črno goro vstopajo ter tam bivajo do 30 dni na podlagi slovenske osebne izkaznice. V primeru vstopa v Črno goro z osebno izkaznico mejni policisti Črne gore na zaprosilo slovenskega državljana – turista izdajo prepustnico - potrdilo o vstopu imenovano »Lični karton«, na podlagi katere lahko slovenski državljan, v primeru potrebe, dokazuje kraj, datum in čas vstopa v Črno goro.

Na podlagi slovenskega potnega lista je bivanje brez vizuma na celotnem ozemlju Črne gore dovoljeno do 90 dni. Zaradi dokazovanja datuma in kraja vstopa slovenskega državljana – turista v Črno goro mora le-ta poskrbeti/zaprositi za odtis vstopnega žiga v potni list (vstopni žig pomeni potrdilo o vstopu).

Prijava začasnega bivanja v državi

Slovenski državljani morajo svoje bivanje v Črni gori v roku 24 ur prijaviti pooblaščeni turistični agenciji, izpostavi turistične organizacije oziroma policijski postaji v kraju. Ob prijavi se izda potrdilo o prijavi bivanja. V primeru, da se slovenski državljan nastani v hotelu ali drugem turističnem objektu, je dolžnost turističnega podjetja oziroma lastnika turističnega objekta, da prijavi njegovo bivanje v Črni gori v roku 12 ur.

V primeru tranzita ozemlja Črne gore bivanja v času 72 ur ni potrebno prijaviti. V tem primeru bi lahko veljalo, če potuje s slovensko osebno izkaznico potrdilo »Lični karton«, na katerem so zapisani osnovni podatki o vstopu v Črno goro oziroma vstopni žig v potnem listu.

Ob prijavi se plača turistična taksa, katere višina se od občine do občine razlikuje. Izpostava Turistične organizacije in Policijska postaja provizije za prijavo začasnega bivanja ne zaračunavata, medtem, ko pooblaščena Turistična agencija določeno provizijo zaračuna.

Popotnike opozarjamo, da je po prihodu v državo potrebno opraviti prijavo na Policiji ali v izpostavi Turistične organizacije ali v eni od enot pooblaščene Turistične agencije in sicer v 12 urah ob namestitvi v hotelih (dolžnost hotela – v kolikor hotel oz. drugi izvajalec turističnih storitev tega ni opravil lahko turisti svoje bivanje v hotelu oz. pri drugem izvajalcu turističnih storitev dokazujejo s predložitvijo računa) oziroma v 24 urah ob namestitvi pri zasebnikih (velja tudi za bivanje pri sorodnikih in prijateljih). V nasprotnem primeru so za turiste predvidene kazni, ki so visoke. Zadnja kontrola prijave se izvaja ob odhodu iz Črne gore.

Tujci, državljani tretjih držav, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ali veljavni schengenski vizum za večkraten vstop v Republiko Slovenijo, lahko vstopijo v Črno goro in tam bivajo sedem (7) dni. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva Slovenije v Podgorici.

Konzularna pomoč

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije. Kaj lahko in česa ne morejo za vas storiti različne vrste slovenskih predstavništev, si preberite v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Splošna opozorila

Popotnike obveščamo, da je po prihodu v državo potrebno opraviti prijavo na policiji: v primeru namestitve v hotelih v 12 urah, v primeru namestitve v zasebnih sobah pa v 24 urah. V nasprotnem primeru so za turiste predvidene kazni.

Slovenski državljani, zavarovane osebe med začasnim bivanjem v Črni gori (na zasebnem potovanju, v času ko delajo v tujini, na službenem potovanju strokovnem izpopolnjevanju ali študiju v tujini) lahko uveljavljajo zdravstvene storitve z listino(evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom).

Z evropsko kartico se je potrebno zglasiti na pristojnem uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v primeru nujnosti pa se lahko zglasite neposredno pri izvajalcih zdravstvene storitve, ki so del javne oz. državne zdravstvene mreže.

V Črni gori so slovenske zavarovane osebe upravičene le do nujnih zdravstvenih storitev in sicer po predpisih posamezne države (op.: Pravna podlaga je Sporazum med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Ur.l. RS, - Mednarodne pogodbe, št. 9/11) in Administrativni dogovor o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju(Ur.l.RS,-Mednarodne pogodbe, št.9/11).


Priporočamo, da upoštevate naslednje napotke pred potovanjem.

Informacije o morebitnih obveznih in priporočljivih cepljenjih so na voljo na spletni strani Zdravi na pot in nazaj.

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma.